Pokud Balík pozemky na hrázi do tohoto pátku nevyklidí, podá Povodí žalobu a bude se domáhat vyklizení svých pozemků soudní cestou. „Vstřícné kroky, které Povodí Moravy dělalo směrem k Balíkovi a umožnilo mu provizorní provozování jeho lodí na vranovské přehradě, nemohou vytvářet nerovné podmínky v této oblasti," doplnila mluvčí.

Důvodem, proč Martin Balík odmítl uzavřít smluvní dokument k nastavení podmínek dalšího provozování lodní dopravy na přehradě, bylo podle Povodí  jeho trvání na využívání prostoru hráze. „Přitom Povodí vyvolalo nedávno jednání za účasti jeho, policie, zdravotní záchranné služby a hasičů, kde se řešily podmínky využívání hráze těmito složkami záchranného integrovaného systému. Požadavky Balíka, aby složky záchranného integrovaného systému a policie přepustili místa na hrázi jemu k provozování lodní dopravy, nebyly pro tyto subjekty přípustné z důvodu ochrany veřejného zájmu," argumentovala mluvčí Povodí Moravy.

Dopravce Balík v úterý nechtěl předjímat, jak se bude v současnosti vyhrocený spor vyvíjet, do tří dnů však prostor hráze zřejmě jeho lodě neopustí. „Jsem totiž odpovědný za bezpečnost plavebního provozu, což naprosto vylučuje, abych ty lodě odvázal a někam je i s můstky přemístil. A ani nevím, kde bych je pak uvázal," komentoval úterní vyjádření Povodí.

Sám pak tvrdí, že apeloval na Povodí, aby společně hledali řešení, které by mu umožnilo lodní dopravu na Vranově dál provozovat. Jednání však ztroskotala. „Na vranovské přehradě je přitom potřeba hájit zájmy cestovního ruchu. Vranov nebude žít z ničeho jiného než právě z turismu. A naše doprava své místo na Vranově má," řekl.

Pracovníci Povodí Moravy spolu se Státní plavební správou, Vodoprávním úřadem a Vodárenskou akciovou společností již před víc jak měsícem začali vytvářet pravidla, která měl tento podnikatel dodržovat. Budoucí podmínky mají pak platit i pro konkurenční lodní dopravu. Státní podniky je však začaly vytvářet právě kvůli Balíkovi.

Tomu Povodí vypovědělo již ke konci května nájemní smlouvu, neboť jeho loď Vranov podle vodohospodářů prokazatelně znečistila vranovskou přehradu. Od té doby kotvil Balík na přehradě prakticky načerno.

Povodí Moravy na něj již tehdy chtělo podat žalobu k soudu. Nejprve se však vedení podniku snažilo najít s podnikatelem společnou řeč a vyvolalo jednání všech zúčastněných stran. Právě na tomto jednání pak začátkem července všichni odsouhlasili, že pro provozování lodí na přehradě vzniknou nová pravidla, která lodní dopravci na Vranově budou muset dodržovat.