„Nejde ani tak o vítězství nad úředníky, ale hlavně o bezpečnost. V případě nouze slabý elektromotor totiž nikomu v manipulaci s lodí nepomůže, benzínový ano,“ uvítal rozhodnutí prezident klubu Miroslav Švéda.

Yachtaři poukazovali na nesrovnalosti v nařízeních mezi ministerstvem dopravy, jež už před osmi lety spalovací motory na vranovské nádrži povolilo, a krajským úřadem. Ten na celé ploše motory zakázal vyhlášením ochranného pásma. Kvůli nejasnostem ubývali klubu členové a neúčastnili se pořádaných závodů. O situaci Deník několikrát informoval.

Rekonstrukce Kollárovy ulice ve Znojmě začala v úterý 4. dubna. Omezí výrazně dopravu v centru města.
Rekonstrukce Kollárovy ulice začala. Dopravu v centru Znojma omezí na pět měsíců

Současné vyjasnění pravidel uvítala i ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. „V tuto chvíli je situace, týkající se využívání Vodního díla Vranov malými plavidly se spalovacími motory, jasná. Pro provozovatele to znamená, že podmínky upravuje a reguluje vyhláška ministerstva dopravy. Ta umožňuje na této vodní nádrži plavbu malých plavidel s výkonem spalovacího motoru do deseti kilowatt za podmínky, že bude dodržován výtlačný režim plavby,“ upřesnila rozhodnutí soudu Němcová.

Motor jen v nouzi

Podle Švédy se rekreanti a ekologové nemají čeho obávat. „Nikdo z našich členů nehodlá používat motor trvale, dáváme přednost plachtám. Motor je ale potřeba v nouzi, například při bouři či silném protivětru při návratu do přístaviště. Nebo při hrozící kolizi s jinou lodí, lidmi či překážkou. Navíc naše motory podléhají přísným ekologickým pravidlům a kontrolám,“ ujistil Švéda.

Klub sdružuje čtyřicet členů se zhruba třicítkou lodí, jejichž majitelé využívají spíše rekreační plavby. Klub ale není na přehradě jediný. Více závodního ducha projevují členové blízkého Yacht Clubu Znojmo. Ten čítá asi šedesát členů, vlastnících rovněž třicítku lodí. Do soudních sporů se nezapojil.

„Situaci jsme se přizpůsobili a lodě vybavili prozatím elektromotory. Proti nejasnostem jsme ale také vznesli námitky na odbor životního prostředí i ministerstvo,“ reagoval prezident Yacht Clubu Znojmo Tomáš Pavka.

Zámek ve Vranově nad Dyjí.
Prohlídky s polštářem a karimatkou. Zájemce na ně láká vranovský zámek

Současné soudní rozhodnutí podle něj situaci pro znojemské yachtaře momentálně neřeší. „Zatím platí dosavadní krajská vyhláška o zákazu spalovacích motorů a nové rozhodnutí soudu nenabylo právní moci, vyčkáme. Pro nás je zásadní, aby spalovací motory mohla na přehradě používat záchranná služba, bez níž se neobejdeme na závodech,“ poukázal Pavka.

Mluvčí krajského soudu v Brně Klára Belkovová rozhodnutí potvrdila. „Krajský soud v Brně rozhodl na návrh Yacht Clubu Vranovská přehrada o zrušení části opatření obecné povahy vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí z dubna 2018 tak, že část týkající se plavby zrušil dnem nabytí právní moci tohoto rozsudku,“ uvedla Belkovová.

Účastníci řízení mohou proti rozsudku podat u Nejvyššího správního soudu kasační stížnost do dvou týdnů ode dne jeho doručení.

Vranovskou vodní hladinu brázdí kromě malých i velké výletní lodě s naftovými pohony. Ty mají povolenou výjimku.

„Veřejná vodní doprava byla připuštěna s přísnými podmínkami a režimem plavby, které musí být respektovány a jejich překračování bude přísně vymáháno. Omezený počet lodí přepraví velký počet pasažérů v daném prostoru,“ zdůvodnil už dříve Deníku mluvčí Jihomoravského kraje Petr Holeček.

Spor o používání motorů

2015 – Vyhláška Ministerstva dopravy umožnila na VD Vranov používat motory na malých lodích s omezením do 10 kW

2018 - Krajský úřad Jihomoravského kraje vydal opatření obecné povahy, kterým úplně zakázal plavbu malých a rekreačních plavidel se spalovacími motory na VD Vranov. Po přehradě pluje přitom asi 5 velkých výletních lodí s naftovým motorem.

2023 - Yachtaři se odvolali k Nejvyššímu správnímu soudu, ten začátkem roku jejich žádosti vyhověl a vrátil kauzu ke Krajskému soudu v Brně.

Krajský soud v Brně spornou část Opatření obecné povahy o ochranném pásmu vodního zdroje druhého stupně na celé ploše a zákazu používání spalovacích motorů zrušil 29. března 2023.