V místním referendu sice hlasující výraznou většinou záměr postavit u obec větrné elektrárny odmítli, ale dvou stovek oprávněných voličů jich k referendu přišla jen zhruba čtvrtina. Referendum proto bylo ze zákona neplatné. „Pět ze šesti přítomných zastupitelů schválilo s pokračováním příprav stavby elektráren a poté i se spoluprací s firmou, která je hodlá zbudovat,“ uvedl starosta Vranovské Vsi Jiří Peřinka.

Pokud budou elektrárny u obce skutečně stát a fungovat chystají zástupci obce smlouvu s obyvateli o tom, jak využít příjem z prvních třech poplatků a příspěvků obci z jejich provozu. „Zastupitelé vzali na vědomí záměr připravit smlouvu, podle níž by byly tyto příjmy rozděleny obyvatelům obce formou investic do občanské vybavenosti, například přípěvky na fasády,“ dodal starosta.