„Na druhém místě v téže kategorii skončila boží muka v Příměticích, jejímž vlastníkem je obec Hluboké Mašůvky,“ doplnila Brindzáková. O pořadí v jednotlivých kategoriích rozhodla stejně jako v loňském roce odborná komise soutěže.

Vranov nad Dyjí získá za opravený karner padesát tisíc korun. Hluboké Mašůvky za boží muka deset tisíc korun. „Díky soutěži chceme podpořit a zviditelnit opravené kulturní památky a pomoci jejich vlastníkům při jejich obnově,“ řekl krajský radní pro kulturu Tomáš Soukal.

Karner ve Vranově nad Dyjí je poměrně ojedinělou hřbitovní kaplí. „Jde o stavbu kruhového půdorysu se dvěma zaklenutými podlažími. Spodní zahloubené podlaží je dodnes zachovaná kostnice (ossarium) i nadále zaplněná lidskými kostmi a lebkami. Ve vnitřku horního nadzemního podlaží je liturgický prostor. Velmi pozoruhodná je také apsida horního nadzemního podlaží ve formě arkýře, protože nedosedá na úroveň okolního terénu. Na vrcholu střechy kuželového tvaru je střešní polygonální zděná lucerna s hrotitým završením. Na střešním plášti kuželu je pálená krytina bobrovka položená na dřevěných latích nesených dřevěným krovem vždy osazeným na klenbě,“ informoval server Jihomoravského kraje s tím, že kulturně historická hodnota karneru ve Vranově nad Dyjí je mimořádná.

Takto má podle architektů vypadat nový krytý plavecký bazén ve Znojmě-Louce.
Opozice: miliony na bazén? Stavba je jen předvolební slib

Celkovou obnovou božích muk u Přímětic se podle komise přispělo k zachování jejich hmotné substance a věrohodné prezentace. „Boží muka se díky obnově navrátila do své původní podoby. Veškeré práce byly provedeny ve výborné řemeslné kvalitě a slouží jako vzorová ukázka celkové obnovy drobné sakrální architektury,“ sdělili hodnotitelé soutěže na webu kraje.

Celkem bylo letos nominováno čtyřicet kulturních památek, do soutěžního klání jich bylo komisí soutěže vybráno devětatřicet. Jejich přehled a výsledky hlasování jsou zveřejněny pod tímto odkazem https://www.kr-jihomoravsky.cz/pamatky/ .

„Komise soutěže také navrhla Radě Jihomoravského kraje udělit zvláštní cenu ve výši 25 tisíc korun a titul „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ panu Romanu Muroňovi ze Žarošic jako osobnosti Jihomoravského kraje, která vykazuje hluboký a trvalý zájem, vytrvalost a obětavost ve vztahu k péči o památky,“ dodal radní Soukal.

Výsledky soutěže:
- Velké stavby – 1. místo celková obnova větrného mlýna v Kuželově NKP, vlastník: Technické muzeum v Brně; 2. místo celková obnova a vybudování minipivovaru v bývalých konírnách kláštera Porta Coeli NKP, vlastník: Cisterciácké opatství Porta Coeli v Předklášteří
- Díla výtvarného umění – 1. místo restaurování sochy Panny Marie zvané Vinařská, vlastník: Římskokatolická farnost Kyjov; 2. místo oltář sv. Jana Nepomuckého v kostele sv. Jeronýma, vlastník: Římskokatolická farnost Křetín.
- Drobné stavby – 1. místo karner sv. Ondřeje, vlastník: Městys Vranov nad Dyjí; 2. místo boží muka v Příměticích, vlastník: obec Hluboké Mašůvky
- Cena veřejnosti – celková obnova kostela Nejsvětější Trojice, vlastník: Římskokatolická farnost Žatčany.
- Titul „Rytíř péče o památky v Jihomoravském kraji“ za rok 2019 získává pan Roman Muroň ze Žarošic