„Opravu karneru včetně obnovení nástěnné malby provedla firma Zdenek Kounek z Dančovic,“ sdělila Lenka Franeková z úřad městyse. 

Zdobný erb objevili řemeslníci na fasádě Domu porozumění na Slepičím trhu ve Znojmě.
Dominuje zlatá a černá. Erb se dvěma lvy a znakem města dostal původní barvy