Za pár minut místo dosavadní půlhodiny, by mohli být záchranáři u pacienta, například v Uherčicích. Místo ze Šumné by totiž vyjížděli z někdejší celnice ve Vratěníně. Nové využití budovy zvažují představitelé kraje. Zástupci obcí jsou zdrženliví. Kraj Vysočina hodlá zřídit stanoviště záchranářů v Jemnici.

„Celnice nám nabídl úřad pro zastupování státu. Protože v této části regionu nemáme vyřešenou záchrannou službu, zkoumáme možnosti využití budovy pro tento účel,“ řekl krajský radní František Adamec. Upozornil, že záměr je zatím v počátcích. „Posuzujeme technické možnosti, důležitá budou jednání s dolnorakouským zemským úřadem o možnostech fungování záchranné služby přes hranici,“ řekl radní.

Zástupci Vratěnína ani sousedních Uherčic o záměru kraje zatím nic nevěděli a hodnotili ho zdrženlivě. „Jistě bychom se tomu nebránili. Zatím sem jezdí sanitky ze Šumné a z Moravských Budějovic. Cesta jim běžně trvá půl hodiny. Velmi ale pochybuji, že tady nakonec stanoviště bude,“ řekla starosta Vratěnína Martin Kincl. Pro svou skepsi uvedl dva důvody. Záchranka by podle něj měla příliš málo výjezdů na to, aby byl její provoz rentabilní. „Kraj by také měl postupovat v součinnosti a dohodě s krajem Vysočina. Ten plánuje nové stanoviště v Jemnici,“ dodal.

Starosta Uherčic zase poukázal na budovu bývalého zdravotního střediska v jeho obci. „Bylo by rozumnější využít již existujících prostor. Pro nás je navíc naléhavější problém s chybějících praktickým lékařem, “ řekl Kovář. Na potíže s prázdnou ordinací poukázal i vratěnínský starosta Kincl. „Prvořadé je, abychom tu měli lékaře. Problém s neobsazeným obvodem je pro nás důležitější než záchranka,“ uvedl.

Záměr kraje Vysočina potvrdil náměstek hejtmana Pavel Hájek. „Je to naše priorita. Jemnicko máme špatně pokryté a víme, že na Vranovsku je situace podobná. Předpokládám, že jemnické stanoviště začne fungovat v druhé polovině roku. S Jihomoravským krajem budeme ještě jednat, abychom se o obsluze hraničních oblastí domluvili,“ řekl náměstek.

Radní Adamec nechtěl záměr sousedů příliš komentovat. „Oficiálně nic nevím. Mohu jen připomenout, že jsme před nějakými dvěma lety jsme takové řešení navrhovali jak kraji Vysočina, tak Jihočeskému kraji. Bez výsledku,“ řekl radní.