Členové sdružení VOC Znojmo mohli tak podobně jako v minulých letech z určených viničních tratí a pro znojemskou vinařskou podoblast typických odrůd vyrobit a přihlásit vína z nového ročníku 2012. Členy hodnotitelské komise pak vybírají z řad členů sdružení VOC Znojmo, kteří mají složené degustátorské zkoušky.

„Tato komise, samospráva vinařů, hodnotí velmi pečlivě a přísně všechna přihlášená vína a každý člen komise udělí každému přihlášenému vínu jeden pozitivní nebo negativní hlas. V případě, že má komise sudý počet členů, je určen její předseda, jehož hlas se počítá dvakrát," vylíčil postup zatřiďování nových vín předseda sdružení VOC Znojmo František Koudela.

Aby bylo víno zatříděno a uvolněno na trh pod označením VOC Znojmo, musí získat nadpoloviční většinu pozitivních hlasů. Na hodnocení dohlíží tajemník, předseda a místopředseda sdružení VOC Znojmo. Průběh zatřídění dozoroval i pracovník ministerstva zemědělství.