Tolik diskutovaná revitalizace parku narazila zřejmě na další nepříjemnou komplikaci. U výkopů v městské památkové rezervaci nedaleko hradeb totiž nemá dozor nikdo z archeologů. Město nesplnilo pravděpodobně svou zákonnou povinnost a neoznámilo stavební práce na Archeologickém ústavu v Brně. Tamní úředníci podávají podnět k přešetření na krajský úřad.

Již asi měsíc se přitom hemží střední část znojemského městského parku dělníky. „U horní brány v parku kopali před časem odborníci z Archeologického ústavu. Pokud vím, nálezy pocházely z období středověku. V minulých letech bylo právě okolí hradeb na nálezy poměrně bohaté," popsala situaci archeoložka Jihomoravského muzea ve Znojmě Alena Nejedlá.

Park totiž leží v městské památkové rezervaci a při podobných stavebních zásazích by měl být archeolog přítomný. Archeologický ústav právě podal podnět k zahájení správního řízení kvůli porušení oznamovací povinnosti na krajský úřad. „Oficiálním dopisem vyzveme investora, aby případné další výkopové práce v souvislosti s revitalizací středního parku řádně ohlásil a před jejich započetím uzavřel dohodu o provedení archeologického výzkumu s některou z oprávněných organizací," sdělila Znojemskému deníku Lenka Macháňová z referátu archeologické památkové péče Archeologického ústavu Akademie věd v Brně.

Investor je přitom povinen oznámit svůj záměr památkářům již v době přípravy stavby. Včera výkopové práce v parku pokračovaly dál.

Radnice potvrzuje, že žádné oznámení na archeologický ústav nepodala. „Stavební povolení neobsahuje požadavek na průběžný archeologický dohled a oznámení na zahájení revitalizace památkářům. Nejedná se totiž o území s archeologickými nálezy a v tomto případě bychom tedy oznamovali až případný nález," zdůvodnila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Žádného odborníka však ke kontrolním dnům zástupci města nepozvali. „V parku jsem nebyl situaci obhlížet a pokud vím, nebyl tam ani žádný jiný pracovník státní památkové péče. Neumím si ani představit, kdo by byl na městském úřadě takový kvalifikovaný odborník, že by dokázal posoudit případnou archeologickou situaci," poznamenal památkář Jan Kozdas.

Nebývalé rozladění vzbudila přitom už před rokem u památkářů vybagrovaná kanalizace v těsném sousedství rotundy svaté Kateřiny.

Radnice tenkrát postrádala povolení a archeology o zásahu v blízkosti národní kulturní památky neinformovala. Vina padla na ředitele Správy nemovitostí města Znojma. „Zvítězilo mládí, horlivost a snaha o rychlé vyřešení kalamitní situace," poznamenal již dříve starosta Vlastimil Gabrhel.

Krajský úřad udělil městu dvacetitisícovou pokutu. Nad výší pokuty se tehdy pozastavil opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Městský úřad by měl striktně dodržovat správní řád i všechny ostatní předpisy. Pokuta ve výši dvaceti tisíc korun je směšná v porovnání s tím, jak jsou sankcionovaní lidé. Ti dostávají pokuty mnohem vyšší," poznamenal Kacetl.