Noví studenti prvního ročníku složili odpoledne imatrikulační slib do rukou rektora Soukromé vysoké školy ekonomické ve Znojmě. Slavnostnímu aktu ve znojemském Městském divadle přihlíželi jejich rodiče a příbuzní.

Pouhý den před imatrikulací se navíc představitelé jediné znojemské vysoké školy dozvěděli, že jim ministerstvo školství akreditovalo nový, již čtvrtý obor.

První studenti začnou v kombinované formě studovat Ekonomiku veřejné správy a sociálních služeb ještě v tomto školním roce, denní forma se přidá v dalším akademickém roce.

Soukromá vysoká škola ekonomická tak má v nyní začínajícím třetím akademickém roce svého trvání již pět set sedmdesát studentů, z toho sto dvacet jich studuje na pobočce školy v Praze.

„V počtech i obsahu oborů jsme dosáhli všeho, co jsme chtěli. Více oborů již nechystáme. V příštím roce ale chceme požádat o akreditaci magisterského studia. To bude trvat řádově rok až dva. Komise se musí ověřit, že naši absolventi bakalářského studia jsou úspěšní i na jiných školách,“ uvedl prorektor pro studijní záležitosti Pavel Štohl.

„Nyní schválený obor Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb vyšel z požadavků Znojma a jeho okolí. Bude připravovat odborníky především pro státní správu.

Některé funkce v městských úřadech, nemocnicích, domovech důchodců, věznicích, soudech a podobně vyžadují podle pravidel Evropské unie právě alespoň bakalářský vysokoškolský titul. A ten bude možné získat i formou kombinovaného studia,“ dodal rektor školy Miroslav Foret.