Duchovní prostor považují organizátoři právě pro tuto výstavu za velmi vhodný.

„Vybídne k zamyšlení nad spletitými osudy lidí, kteří byli v devatenáctém století pozvání hospodařit na neobdělávané půdě a potom prošli těžkými zkouškami, které přinášel život na pomezí znepřátelených zemí. Lidé, kteří se znali nebo byli příbuzní, museli oblékat uniformy proti sobě stojících armád,“ podotkl jeden z organizátorů výstavy Antonín Barák z Asociace Iuvenes Znoyem. Vedle válek dopadly na Čechy z Volyně také stalinské perzekuce. Cesta do staré vlasti pro mnohé z nich vedla přes krvavou Duklu.

„Když dostali svolení vrátit se do Československa, museli na Volyni nechat svůj majetek. Tady je poslali dosídlit obce po Němcích, ale úřady se postaraly, aby Volyňáky rozptýlily. Nepřipustily, aby sousedé znovu žili spolu,“ přiblížil .

Prvním podnětem k přípravě výstavy pro Baráka bylo setkání s Libuší Rektorovou. „Ta se osudům Čechů z Volyně dlouhodobě věnuje. V sobotu po poledni s ní chystáme povídání o historii a zvycích volyňských Čechů ve štukovém sále Znojemské Besedy,“ uvedl Barák.

Se znalkyní života Čechů z Volyně se seznámil, když si přišla prohlédnout právě kapli sv. Václava. „Znojemská pravoslavná obec ji pro své bohoslužby získala právě i v souvislosti s příchodem lidí z Volyně. Ti byli různých vyznání, ale řada z nich do kaple chodila vzpomínat a modlit se za své mrtvé,“ dodal Barák.

Pravoslavná církev využívala kapli až do loňského roku. „Výstava bude první částí našeho letošního programu, jímž chceme zkusit najít pro kapli jiné využití, které by respektovalo duchovní povahu místa,“ řekl Barák.

Rámcový záměr počítá se sérií výstav v dolní kapli a také stálou expozicí a multimediálním programem v horní části kaple sv. Václava. „Stálá expozice s doplňkovou prezentací by měla být hotova k začátku letošní turistické sezony. Zaměří se možná na méně známé duchovní pamětihodnosti města a blízkého okolí, jejich zakladatele a patrony,“ naznačil Barák