Plánovaná rekonstrukce veřejných záchodků a výstavba kiosku u Komenského náměstí ve středním parku za jedenáct milionů vyvolává rozpaky. Nelíbí se opozici ani členům znojemského Okrašlovacího spolku. Stavbu minulé vedení radnice pro její nákladnost odložilo, přesto na jaře 2010 úředníci vydali stavební povolení.

Nyní již ale uplynuly lhůty k možnému odvolání. Podle kritiků je záměr zbytečně nákladný, zastupitelé jej však na svém mimořádném prázdninovém zasedání schválili téměř jednohlasně.

Stavba byla původně součástí projektu na revitalizaci Komenského náměstí., kterou Ateliér Tišnovka prezentoval již roku 2009. Výsledným projektem se rada města nezabývala až do podzimu 2010, kdy jí skončilo funkční období. „Nelíbila se mi již pořizovací cena projektové dokumentace, která několikanásobně převyšovala obvyklou cenou. Na interním jednání ODS jsme se tehdy výrazně neshodli a tehdejší starosta Petr Nezveda rozhodl projekt stáhnout," vzpomínal opoziční zastupitel a bývalý radní Jiří Kacetl.

K jeho nespokojenosti se přidal i šéf Okrašlovacího spolku Oto Bouda. „Celá schvalovací akce byla utajená a nyní jsou již uplynuly všechny možné odvolací termíny. Všechno kolem této stavby se mi jeví jako nestandardní. Naši předkové toalety umístili pod zem z estetických důvodů. Nyní bude stát u gymnázia obrovská budova, která výrazně naruší pohled do parku," podotkl Bouda s tím, že si on ani žádný jiný člen Okrašlovacího spolku nevzpomíná, na skutečnost, že by ve vrchní části středního parku visel úřední dokument oznamující budoucí stavbu.

Stavební povolení na kiosek vydali úředníci v květnu 2010. „Předcházelo mu územní rozhodnutí a vše bylo řádně zveřejněno tak, jak ukládá stavební zákon. Dokument oznamující záměr stavby byl vyvěšený také přímo na místě stavby. Nikdo nepodal připomínky nebo námitky," vysvětlila mluvčí města Znojma Zuzana Pastrňáková.

Zveřejnili vše

Na posledním zasedání zastupitelstva vyžadoval Kacetl fotografické důkazy o tom, že vydání stavebního povolení předcházelo řádné zveřejnění záměru na úřední desce i na místě samém. Napadal tedy procesní stránku celého schvalovacího řízení. Představitelé města trvali na tom, že vše zveřejnili, jak měli. Záležitost dostanou zřejmě na stůl znojemští radní na příštím zasedání rady města. „Podám na radě podnět k přešetření, zda bylo procesně vše v pořádku a zda naplnili úředníci všechny zákonné kroky," podotkl radní Pavel Jajtner. Podotkl, že celá věc se táhne od roku 2009 a nyní schválili to, že pro záměr bude potřebná částka v rozpočtu.

Odložení nákladného záměru na výstavbu toalet a kiosku potvrdil tehdejší starosta Petr Nezveda. „Je fakt, že záměr se nám jevil nákladný. Následně šlo vše po úřední linii, už si přesně nevzpomínám, jak k vydání stavebního povolení došlo. Projekt ale není žádné dogma, dá se přece přepracovat. Nebo mohou dělníci začít stavět a projekt radnice mezi tím nechá upravit, je možné provést změnu stavby při výstavbě. Možností je tedy spousta," naznačil Nezveda.

Nad postupem radnice se pozastavil také znojemský památkář Jan Kozdas. „Kritiku před lety sklidily cena i vzhled chystaného kiosku. Tehdejším vedení radnice nás ubezpečilo, že tuto část z projektu revitalizace Komenského náměstí vyřadí. Hlavní důvody byly ekonomické. Počítalo se jen s modernizací záchodků, které jsou v parku potřebné. Dostalo se nám ubezpečení, že toalety zůstanou pod zemí a nebudou nijak narušovat vzhled parku." poznamenal Kozdas s tím, že i proto se památkáři ke stavbě již nevyjadřovali.

Politické tlaky

V původním vyjádření záměr akceptovali s tím, že chtěli ještě konzultovat pojetí celé stavby. „K dalším debatám již ale nedošlo, za vším jsem cítil velké politické tlaky," dodal Kozdas.

Projektová dokumentace z roku 2009 navrhuje asanaci stávajících podzemních konstrukcí objektu toalet a nahrazení novými. Současně má nad záchodky vyrůst kiosek ve formě hranolu s prosklenými stěnami. Předběžná kalkulace zpracovaná architektem tehdy hovořila o částce čtyři až pět milionů korun. Konečná verze tedy kalkulaci přesahuje více než dvojnásobně. „Cena jedenáct milionů korun vychází z projektové dokumentace," podotkla mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Cenu zřejmě sníží až výběrové řízení a o skutečných nákladech rozhodne nabídka vítězné firmy.