Křeslo ředitele Městských lesů Znojmo je opět volné. K patnáctému květnu totiž radní Znojma odvolali dosavadního ředitele Oldřicha Juřinu. Opozice se domnívá, že pracoval dobře a svědomitě. A třeba Juřinův předchůdce, dlouholetý ředitel Petr Jelínek, vidí za odchodem kolegy politické tlaky. Radnice tvrdí, že k odvolání Juřiny vedly chyby v komunikaci nebo nepřiměřeně vysoké náklady na cestovné.

„Já jsem se důvody svého odvolání nedozvěděl. Z veřejně dostupného dokumentu na webu města jsem jen zjistil, že mě radní odvolali k 15. květnu," řekl dnes již bývalý ředitel Juřina.

Radnice argumentuje tím, že důvodem pro odvolání jsou chyby v personálním řízení a komunikaci. „Dalšími důvody jsou nehospodárnost, například nepřiměřeně vysoké náklady na cestovné a pozdní vypisování výběrových řízení. Důsledkem toho je například to, že pro letošní novou výsadbu se nenakoupí potřebné množství materiálu pro přirozenou obnovu lesa," vysvětlila mluvčí města Zuzana Pastrňáková.

Bývalý ředitel souhlasí s problémy v komunikaci, které jsou však podle něj jednoznačně na straně vedení radnice. „Starosta Gabrhel se mnou přestal komunikovat už na podzim," tvrdí Juřina. Ten nastoupil na post šéfa k prvnímu listopadu 2011. Ve své funkci tak nezůstal ani dva roky.

Snad nejdéle Městské lesy spravoval v pozici ředitele Petr Jelínek. Ve funkci byl od roku 1997 do 2007. Předloni se vrátil na dva a půl měsíce. Znojemští radní jej, zejména kvůli hlasům sociálních demokratů, propustili ještě ve zkušební době. I Jelínkův odchod měl údajně vyplývat ze špatné komunikace mezi ním a dnes již bývalým starostou Zbyškem Kaššaiem.

Jelínek už neuvažuje o tom, že by se případného výběrového řízení zúčastnil. „Ředitel nemá žádné větší pravomoci. Veškeré rozhodování podléhá schválení rady města a za současného vedení Znojma není možné situaci nějak změnit," popsal Jelínek.

Správa městského majetku podle něj v posledních letech ustoupila naplňování politických zájmů. „Myslel jsem si, že nejdůležitější je mít lesy v pořádku podle zásad správného lesnického hospodaření. Zjistil jsem ale, že nejdůležitější je vytvářet povědomí o Městských lesích a správně se orientovat v politické situaci na radnici," míní Jelínek.

Od roku 2007 do 2011 se vystřídalo ve funkci ředitele pět různých mužů. Dnes již bývalý ředitel Juřina vidí za důvody častého střídání šéfů zálibu vedení radnice v myslivosti. „Upřednostňují honitby a peníze z pronájmu před ochranou lesa, a tak by to rozhodně nemělo být," řekl.

Práci odvolaného ředitele Oldřicha Juřiny chválil opoziční zastupitel Jiří Kacetl. „Jednal jsem s ním jako člen Okrašlovacího spolku. Mluvili jsme o rozvoji Gránického údolí, kde jsme našli společnou řeč. Je veřejným tajemstvím, že do záležitostí kolem Městských lesů mluví Gabrhel starší (tchán znojemského starosty, pozn. red.), který má zřejmě odlišnou vizi, než měl dosavadní ředitel," naznačil možné důvody odvolání Kacetl.

Městské lesy spravují majetek o rozloze asi 2 600 hektarů. Jedná se o desátý největší majetek v republice, který je ve správě příspěvkové organizace města. Řízením je nyní pověřený technik lesního střediska Zdeněk Trojan.

„Pan Trojan, pracovník Městských lesů, je řízením pověřený do konce února příštího roku. Důvodem je zajištění kontinuity řízení a chodu organizace. Již nyní je totiž třeba koordinovat sezónní práce a těžbu, ve třetím čtvrtletí se připravují plány na rok 2014," dodala mluvčí.

Vysvětlení, proč ho odvolali, šéf Městských lesů nedostal

Znojmo /ROZHOVOR/ – Po roce a půl působení ve funkci ředitele Městských lesů odvolali znojemští radní Oldřicha Juřinu. Důvody tohoto kroku mu přitom nikdo nesdělil. Tento odborník na lesní hospodářství tak poukazuje na nulovou komunikaci s vedením města a uvažuje o tom, že rychlé střídání šéfů v ředitelském křesle zřejmě způsobují neshody ředitelů s vedením Znojma ohledně způsobu hospodaření na úseku myslivosti.

Co říkáte důvodům vašeho odvolání?

Odvolání mi nikdo nezdůvodnil. Ale to není nic protizákonného, zákon o obcích je tak bohužel postavený. Samotné odvolání z funkce mi osobně předával pan Jiří Vystrčil (vedoucí oddělení vnitřních věcí – pozn. red.), ale domnívám se, že k tomu není kompetentní, což jsem mu také naznačil. Obdržel jsem je tedy poštou 9. května. Na webu města jsem se pak v usnesení rady dočetl, že radní schválili moje odvolání z funkce k 15. květnu.

To vše zní přinejmenším podivně. Znojemský deník ale odpověď na otázku, proč vás odvolali, dostal. Částečně se prý jedná o komunikační problémy, pak nehospodárnost a špatné vypisování výběrových řízení. Můžete to nějak okomentovat?

Ředitelem Městských lesů jsem byl od podzimu 2011. Se současným starostou Vlastimilem Gabrhelem jsem měl nastavené pravidelné schůzky jednou za měsíc, kde jsme řešili organizační záležitosti. Komunikace ze strany pana starosty ale naprosto ustala na podzim roku 2012. Zářijovou poradu odvolal a od té doby se se mnou na žádné poradě nesešel. Ani mi pak už neodpovídal na e-maily, veškerým jednáním pověřil vedoucí odboru investic a správy nemovitostí Janu Antošovou. Stalo se to, že záležitosti pak řídila paní Antošová. Nejednalo se o komunikaci, ale o nařizování, i když nebyla mou nadřízenou. Poslední kapkou bylo, že sepsala zprávu o hospodaření Městských lesů, která obsahuje faktické chyby a vyslovené lži.

Jako ředitel příspěvkové organizace města máte přece určité pravomoci. Zdá se, jako by Vás radnice pasovala jen do role jakési figurky…

Mrzí mě, že rada města rozhodovala opakovaně o záležitostech týkajících se Lesů, aniž by radní vyslyšeli moje přání a k jednání mě přizvali. Nedostal jsem nejmenší šanci vysvětlit svoji koncepci hospodaření. Rada města se se mnou až do mého odvolání nikdy nespojila, ani jednou mě nepřijala.

Vraťme se ale ještě k důvodům vašeho odvolání. Co vlastně říkáte na údajnou nehospodárnost a vyhlašování výběrových řízení po termínu?

Údajnou nehospodárnost Městských lesů lze vyvodit ze zprávy paní Antošové, k níž mě vůbec nedala možnost se vyjádřit. Pokud se ta zpráva dostala do rady města, radní pak mohli snadno, ovlivněni řečí čísel, zvednout ruce pro moje odvolání. A co se týče našich výběrových řízení, všechna byla až do ledna letošního roku vždy včas. Jediná záležitost, kdy jsme se dostali se starostou Gabrhelem do sporu, byla nadlimitní zakázka na sazenice za dva a půl milionu korun. O jejich plánovaném nákupu podala zprávu na vedení radnice vedoucí odboru majetku a investic. Přitom jsem neměl v plánu tuto zakázku realizovat. Sázení jsem hodlal rozdělit na jaro a na podzim, každé po milionové investici. I kdybych požadoval velké výběrové řízení, město tenkrát nemělo smlouvu s firmou, která by jej provedla.

Za pět let se vystřídalo na postu šéfa Městských lesů pět ředitelů. Čím si takovou frekvenci vysvětlujete?

Už za první republiky se posuzovala práce fořta nejdříve po pěti letech. Dříve to není ani možné, vzhledem k tomu, jak dlouho roste les. Je zvláštní, že za současných vedení města podobná pravidla zdravého rozumu neplatí. Dlouhodobému řediteli Petru Jelínkovi srazila vaz roku 2007 myslivost a o dva roky později pak i doktoru Vrbovi. Všichni odvolaní ředitelé měli neshody s vedením města právě ohledně způsobu hospodaření na úseku myslivosti.

Co tím konkrétně myslíte?

Existují spory ohledně podmínek pronájmu honitby soukromé firmě. Nutná ochrana lesa, která spočívá například v oplocení nebo natření kmínků, je dle mého názoru žádoucí alespoň na patnácti procentech plochy. Firma Vinum Diana získala dodatek k nájemní smlouvě, který tuto povinnost zredukoval z původních deseti procent na pouhé jedno procento. Došlo zde ke střetu zájmů, já jsem toto nedoporučil. Podobné dodatky jsou lesnickou veřejností vnímány jako záležitosti, které zvýhodňují nájemce honiteb oproti lesnímu majetku. Říká se, že usnesení rady města jsou veřejná. Jako veřejnost se ale pouze dozvíte, že byl uzavřen dodatek číslo jedna, dva nebo tři, ale jaký konkrétně, to už ne.

Došlo ještě k nějakému střetu zájmů mezi Vámi a vedením města?

Řešili jsme také honitbu Zálesí, kterou mají Městské lesy pronajatou. Nájem končil k 31. březnu. Došlo k tomu, že vedení města mě kvůli dalšímu nájmu neoslovilo a dalo přímo ke schválení do rady města, že budeme platit stejně vysoký nájem jako před deseti lety, tedy 500 tisíc korun. Dodatek se ke mně dostal až 8. dubna. Došlo tam k časovému prodlení, které vedení města připisovalo mně. Já jsem přitom kvůli tomu dvakrát žádal o jednání a nikdo mi nevyhověl. Takže tam byl úmysl vnutit Městským lesům honitbu za tak vysoký nájem, se kterým jsem nesouhlasil a dokládal, proč není možné za ni platit 500 tisíc ročně. Oni ale na tom trvali. Pracovnice úřadu poukazovala na to, že proč bychom nemohli platit podobnou sumu, když podobnou částku platí i soukromá firma. Argumentoval jsem, že nemáme nic, z čeho bychom mohli tu honitbu dotovat. Oni trvali na svém. V jaké je to dnes fázi, nevím.

Jak hodnotíte Váš odchod z postu šéfa Městských lesů?

Snažil jsem se dodržovat zákony a vyhlášky a odboru správy investic a nemovitostí to nebylo po chuti. Pan Vystrčil měl se mnou dohodnout, jakým způsobem odejdu. Odmítl jsem odejít na vlastní žádost. Řízením Městských lesů je nyní pověřený Zdeněk Trojan a uvolnilo se tak místo technika, které rád přijmu. Čeká mě ještě operace se zády a předpokládám, že bych se mohl vrátit za tři měsíce. Mrzí mě, že současné vedení města považuje les pouze za zdroj finančních prostředků, ale nevnímají celospolečenskou funkci lesa. Mám dojem, že co se děje za hradbami Znojma, už nikoho z radnice nezajímá. Prosazoval jsem třeba zvelebení Gránic nebo Městského lesíka, město to ale příliš nezajímalo.

Budete se proti vašemu odvolání nějak bránit?

Zvažuji, jestli to má nějaký smysl, moc možností ale nemám.