Správci katastru ve městě chystají celkovou kontrolu a úpravu evidence pozemků ve městě. „V rámci nynějších pozemkových úprav mohou lidé požádat o vytyčení pozemků zdarma, pokud například nevím,kde se přesně nachází. Žádosti jsou k dispozici na městském úřadě a je zapotřebí je vyplnit a odevzdat do konce května,“ uvedli zástupci města na úřední desce.

Katastrální úřad posléze pozve vlastníky na vyznačení hranic jejich pozemků přímo v terénu v katastru Jevišovic.