Na rušení nočního klidu si dlouhodobě stěžují lidé bydlící v blízkosti provozoven. „Z pivnice se nese hluk z produkce živé hudby na zahrádce, děti nemohou spát, my ráno musíme vstávat do práce. Podívat se na televizi nejde, zavíráme okna, opilci hulákají do půlnoci,“ žádala už před časem o pomoc zastupitele zástupkyně obyvatel sídliště Pražská Renata Kettnerová.

Největším problémem byly venkovní koncerty pořádané na terase restaurace. Ty s koncem sezóny utichly. Měření, která se ale uskutečnila na začátku září problém s hlukem prokázala. „Zdrojem hluku ve venkovním prostoru je reprodukovaná hudba a hlasové projevy hostů restauračního zařízení. Naměřené hladiny překračují limit pro denní provoz ve venkovním chráněném prostoru o 21,6 decibelů,“ popsala ve zprávě jednatelka měřící laboratoře Asonics Zuzana Flegrová. Měření probíhala opakovaně po několik hodin během hudební produkce i po ní.

Noční i brzká ranní měření uskutečnila začátkem září brněnská firma také u nočního klubu La Rutyka v centru města. „Zdrojem hluku je reprodukovaná hudba a hlasové projevy hostů restauračního zařízení. Naměřená hodnota překračuje hygienický limit až o 19,2 decibelů. Jedná se o významné rušení nočního klidu,“ uvádí zpráva. Měření probíhalo od deseti hodin večer do šesti ráno.

Podle provozovatele klubu Ladislava Bělíka se od té doby situace uklidnila. „Návštěvnost je teď na minimu, také jsme už dříve posílili ochranku, která dohlíží na hosty, kteří dělají hluk před klubem a posílá je pryč. Víc zatím dělat nemůžeme,“ vyjádřil se vlastník klubu La Rutyka Bělík.

Větší vstřícnost vůči obyvatelům už si neumí představit ani provozovatel pivnice Na Školce. „Nechceme dělat naschvály, hudební produkci jsme v sezóně omezili do pouhých devíti hodin večer a na víkendy. Víc už ale program hostů omezovat nemůžeme,“ zvažoval také Zdeněk Fruvirt.

Podle vyjádření současných i bývalých představitelů radnice je řešení problému komplikované. Zákazová vyhláška by podle jejich vyjádření omezila život v celé ulici, nelze také nikomu zrušit podnikání. Na místa vyjíždějí častěji také městští strážníci. Variantou je občansko-právní soudní žaloba, avšak bez jistoty uspokojivého výsledku.

Jedinou možností je zatím vzájemná diskuse a ústupky. „Rozhodně se situací budeme zabývat a hledat společné řešení. Ráda bych se osobně setkala se zástupci bydlících v blízkosti podniků a nebráníme se ani obnovení jednání s provozovateli klubu,“ ujistila starostka Znojma Ivana Solařová.

Ladislav Bělík ani Zdeněk Fruvirt se tomu nebrání. „Když mě osloví, jednání se zúčastním,“ reagovali stejně oba provozovatelé.

Nejsou jen stížnosti, kluby mají i své zastánce. „Večer se z ulic Znojma stává město duchů. Lákáme sem turisty, ale ti si po prohlídce památek nemají večer kam zajít, to stejné místní,“ zvažoval třeba Lukáš Procházka.

Závěry měření hluku u La Rutyka:

Měřeno 2. až 3. září od 22 do 6 hodin
Naměřeno 54,2 dB (po odečtení korekce a nejistoty)
Hygienický limit pro dobu noční je 40 dB, korigovaný na tónovou složku je 35 dB
Vyhodnoceno jako významné rušení nočního klidu

Závěry měření hluku Na Školce:

Měření bylo provedeno ve dne v době konání hudebního koncertu
Naměřeno 66,6 dB. Denní limit je 45 dB.
Vyhodnocení: naměřené hladiny překračují limit pro denní provoz naměřeného zařízení ve venkovním chráněném prostoru staveb a ve venkovním chráněném prostoru.