Spor mezi ním a ředitelem tamního Domova pro seniory Pavlem Chloupkem vyvolalo nestandardní převzetí dvanácti zbylých vakcín starostou ze znojemské nemocnice. „Je to lež, vakcíny rozdělila praktická lékařka dle pravidel,“ hájí se Málek.

Dvě ampule s deseti až dvanácti dávkami očkovací látky předali Pavlu Málkovi v Nemocnici Znojmo. „Ampule nám zbyly z první vlny očkování zdravotníků, protože řada z nich v průběhu vakcinace onemocněla. Byly už rozmrazené a hrozilo propadnutí expirace, vyhodili bychom je. Pan starosta Málek už dříve jako šéf krizového řízení na Znojemsku projevil zájem o vakcíny pro klienty domova v Jevišovicích, který se v podzimní vlně potýkal s velkým počtem nemocných i zemřelých na covid,“ uvedla mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

Podle starosty Málka však ředitel domova vakcíny odmítl. „Byl jsem osloven jako starosta obce v nouzovém stavu a vedoucí krizového štábu, že je možno vakcinovat klienty domova, který byl jeden z nejhůře postižených domovů pro seniory. Vedení domova ale odmítlo klienty očkovat. Věděl jsem, že musím rychle jednat. Vakcíny jsem předal praktické lékařce, aby vybrala seniory z Jevišovic, kteří jsou k očkování vhodní vzhledem k věku a zdravotnímu stavu v souladu s očkovací strategií,“ řekl starosta Málek.

Ředitel domova v Jevišovicích, ale tvrdí, že žádnou nabídku na očkování klientů nedostal. „Domov pro seniory v Jevišovicích je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje a je povinen se řídit vakcinační strategií státu respektive kraje. Pan starosta Málek nemá žádné oprávnění k distribuci vakcíny mezi klienty domova potažmo mezi veřejnost. Navíc je neobvyklé, aby starosta sloužil jako prostředník mezi dvěma příspěvkovými organizacemi se stejným zřizovatelem, tedy krajskou nemocnicí a Domovem pro seniory. Od nikoho jsem neobdržel žádnou nabídku na mimořádnou dodávku vakcíny proti Covid-19. ,“ uvedl ředitel domova Pavel Chloupek.

S tím Málek nesouhlasí. „Vedení domova očkování klientů odmítlo. Všechno to mohu svědecky dokázat,“ oponoval.

Spor kvůli vakcínám vyšponovala informace v regionálním tisku Znojemský týden. „Podle našeho zjištění byla vakcína převážně využita pro rodinu starosty Jevišovic Pavla Málka,“ napsal týdeník.

Starosta Málek se hájí. „Je to lež, z dvanácti lidí, kteří byli naočkování znám jednoho. Je to můj sedmdesátiletý otec, který má rakovinu a kvůli ní amputovanou jednu plíci,“ přiznal otevřeně.

Podle praktické lékařky Zdeňky Severinové, která pacienty vybrala je ale i sedmdesátiletý onkologicky nemocný pacient v souladu s nařízeními ministerstva zdravotnictví. „Celkem dvanáct pacientů bylo vybráno přesně podle kritérií ministerstva. Podle onemocnění a věku. Očkovali jsme je ve volném čase a zadarmo,“ informovala Severinová.

V naočkování sedmdesátiletého onkologicky nemocného pacienta nevidí problém ani mluvčí znojemské nemocnice. „Kdyby takový pacient ležel v tu chvíli u nás na lůžkovém oddělení bezpochyb by vakcínu dostal,“ je přesvědčená mluvčí Veselá.

Neobvyklý postup se ale nezamlouvá zřizovateli obou zařízení, Jihomoravskému kraji. „Stojíme za ředitelem Domova pro seniory Jevišovice, postupoval správně. Problém byl v tom, že úloha starostů není vstupovat do distribučního systému vakcín. Znojemská nemocnice neměla starostovi Jevišovic vydávat žádné vakcíny a stejně tak neměl starosta vakcíny přebírat a dle svého uvážení distribuovat. Kdyby se to tak dělo v každé obci, vypukl by v systému, řízeném centrálně Jihomoravským krajem, chaos. Proto důrazně vyzýváme starosty a další zástupce místních samospráv, aby do distribuce vakcín nevstupovali,“ zdůraznil mluvčí kraje Michal Cagala.