„Významnou osobnost meziválečného vojenského života a účastníka druhého odboje jsme si připomněli u pamětní desky v Jarošově ulici,“ sdělil jeden z účastníku František Šmákal.

Plukovník Jiří Jaroš byl zatčen 1. prosince 1939. "Vězněn byl na Špilberku, v Sušinových a Kounicových kolejích v Brně, později ve Vratislavi. V listopadu 1942 byl Jiří Jaroš s pěti dalšími spolupracovníky převezen k lidovému soudu do Stuttgartu. Během soudního procesu prokázal takovou statečnost a hrdost, že jeho spolupracovníkům byl trest smrti snížen na trest káznicí," připomněl Šmákal. Plukovník Jaroš byl nakonec odsouzen k trestu smrti za vlastizradu a nadržování nepříteli. Rozsudek přijal velmi klidně, chtěl však zemřít jako voják, zastřelením. Žádosti ale nebylo vyhověno. Jiří Jaroš byl sťat gilotinou 6. dubna 1943.