Nostalgie zasáhla i Jindřišku Jelínkovou. „Já jsem se tam narodila, ale je pravda, že dlouho byl areál v neutěšeném stavu. Co naděláme, nic netrvá věčně,“ smiřovala se s demolicí důchodkyně ze Znojma.

Po přesunu zdravotní péče do nové nemocnice prodával Jihomoravský kraj pozemky s budovami složitě několik let. Nejdřív za dvaasedmdesát milionů korun, nakonec je za necelých čtyřicet koupila před pěti lety znojemská společnost Nailis77. „V místě by měla vyrůst kvalitní městská obytná zástavba. Je členěna do bloků a směrem k dyjskému údolí se postupně rozvolňuje do zeleně. Dominantní funkcí bude bydlení v pestré nabídce typů a velikostí domů i bytů,“ informoval architekt Martin Navrkal ze společnosti Nailis77.

Úhrn srážek v roce 2021.
Jako kdyby rok nepršelo: sucho na Znojemsku nutí farmáře jít do polí i v zimě

Před domy jenž lemují Vídeňskou ulici vzniknou podle něj prostory pro menší obchody, služby a občanskou vybavenost. „Kdysi v této části ulice fungovaly vyhlášené hotely a další služby, chtěli bychom tuto ztracenou atraktivitu Vídeňské ulice opět obnovit,“ přiblížil plány Navrkal.

Zeleň doplní městská vinice na terasách bývalé zeleninové zahrady. Hodnotné a památkově chráněné domy se dočkají rekonstrukce. Areál se totiž nachází v památkově chráněném území a hlavní budova z roku 1906 byla prohlášena za kulturní památku. Sloužila také jako léčebna dlouhodobě nemocných. Nově by ji podle plánů mohli využívat třeba žáci znojemské základní umělecké školy, která nyní sídlí v nevyhovující budově. Rozhodnout by o tom ale měl zřizovatel školy, tedy kraj.

Soukromá poliklinika i stavebnice

U starého špitálu ve dvoře kostela sv. Alžběty by mohla vzniknout malá soukromá poliklinika. „V prostoru bývalé fary vznikne zase sídlo znojemského výrobce oblíbených stavebnic a modelů Vrky, spolu s malou kavárnou a galerií. Památkově chráněnou bývalou faru na Vídeňské ulici jsme již začali opravovat, v loňském roce proběhly záchranné práce na statice domu a byla rekonstruována střecha,“ poodhalil Navrkal.

Nedotčený zůstane provoz Oddělení dlouhodobě nemocných na Dyjské ulici. „Obavy o ukončení tohoto pracoviště jsou nyní zbytečné. Je stále v majetku kraje. Cílem je dostat ho výhledově do nové nemocnice. V jakém časovém horizontu to bude nedokážeme nyní říct,“ ujistila mluvčí Nemocnice Znojmo Petra Veselá.

Druhá a dvojčata ve Znojmě byli chlapci Milan a Martin Čapkovi Z Hodonic na Znojemsku (na snímku).
Rekord: ve Znojmě se od začátku roku narodila už třetí dvojčata, podívejte se

Doposud uzavřené cenné území v centru města chce investor oživit a otevřít. „Navrhujeme síť ulic propojujících Vídeňskou, Dyjskou ulici a Na Kolbišti i mnoho dalších pěších průchodů v areálu i mimo něj. Uliční fronta v Dyjské ulici a Na Kolbišti by měla ustoupit tak, aby bylo možné zde vybudovat plnohodnotné a bezpečné chodníky. Situaci nám ale komplikuje fakt, že kraj v minulosti odprodal několik garáží na hranicích areálu,“ poznamenal Navrkal.

Znojemští by se tak přeměnou plochy po staré nemocnici mohli dočkat atraktivního rezidentního bydlení v blízkosti centra. Město totiž bojuje s nedostatkem bytů i stavebních míst dlouhodobě. Plány investoři probírali se zástupci města, historiky, památkáři i dopravními specialisty.

Staré trámy, očištěné cihly a hodnotné interiérové či kamenické prvky z demolice nevyhazují, ale demontují a ukládají pro další využití. „Také suť bude tříděna a recyklována pro použití do násypů a nových podkladních vrstev,“ dodal Martin Navrkal.