Kvůli bezpečnosti silničního provozu se k odstranění konstrukce rozhodlo Ředitelství silnic a dálnic, které je správcem komunikace. Po demolici zůstane na místě pouze budova uprostřed.

Ředitelka územního pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, který je vlastníkem objektu, nedokáže odhadnout, kdy bude silnice zprovozněna.

„Vzhledem k tomu, že ÚZSVM není správcem komunikace a objízdná trasa není vymezena výhradně v souvislosti s probíhajícími pracemi, není nám známo, kdy bude konkrétní úsek otevřen pro veškerou dopravu,“ řekla ředitelka brněnského pracoviště Úřadu Lenka Kolaříková.
Celkové náklady na demolici se vyšplhají na dva a čtvrt milionu korun.