Zhruba tři čtvrtě hektaru velký rybník chtějí v obci s necelými pěti sty obyvateli dokončit v květnu. „Dlouho jsme plánovali jakým způsobem zadržet vodu v krajině, která nám odtéká pryč potokem. Rozhodli jsme se u něho vybagrovat rybník na místě bývalé černé skládky, kterou jsme zrekultivovali,“ přiblížil starosta Lesonic na Znojemsku Pavel Herman.

Předpokládá s odborníky, že se pomocí spodních pramenů podaří zaplnit i studny obyvatel. „Navíc tak v Lesonicích vznikne i příjemný krajinotvorný prvek, který budou moci obyvatelé využívat k rekreaci a trávení volnočasových aktivit, později zřejmě i k rybaření. K rybníku prodloužíme školní naučnou stezku a umístíme tam lavičky,“ plánuje starosta.

Přípravné práce už udělali pracovníci odborné firmy na začátku zimy. „Jakmile to počasí dovolí začnou budovat hráz, která přehradí potok, poté dostaví jílové dno rybníku, aby mohla do něho mohla nastoupat voda,“ popsal starosta Herman.

Stavba nového rybníku vyjde Lesonické na zhruba 4,7 milionu korun. Díky dotaci z Ministerstva zemědělství ale doplatí z obecní kasy jen třetinu nákladů.