„Prvního srpna zahájíme ve dvě hodiny odpoledne zkušební provoz nového muzea a infocentra. Návštěvníci si mohou v prostoru dvora prohlédnout i významnou technickou památkou, které jsou jen dvě v celé republice. Je jím větrné kolo pro čerpání vody, takzvaný větřák. Na stožár, který zůstává v obci, umístíme jeho repliku,“ řekla starostka Anna Gigimovová.

Projekt muzea vznikl na popud starostky už před pěti lety. Návštěvníci zde najdou především expozice, přibližující život lidí na moravském venkově v různých staletích. V patře objektu vznikla přednášková místnost, kterou využijí i pracovníci Moravského zemského muzea pro semináře a sympozia.

Předpokládaná kapacita bude zhruba čtyřicet osob.
„Snažíme se všechny vedrovické výzkumy, nálezy a význam této lokality zviditelnit,“ uvedla již dříve manažerka projektu Jitka Schneiderová. Infocentrum by podle ní mělo doplnit síť center na Znojemsku.