Zloděj podle obžaloby kradl cigarety, cukrovinky, ale také peníze v hotovosti či elektroniku a drobné nářadí. Protože Matise několikrát na krádeže vozil Kákoš, soud jej odsoudil jako spolupachatele.

Nejvíce času věnoval soud stanovení výše škody. Podle obžaloby se součet ukradeného zboží a poškozených věcí pohyboval těsně nad hranicí půl milionu, obhajoba i samotný obžalovaný Matis uváděli sumu o téměř tři sta tisíc nižší.

„Podle poškozených jde o celkovou částku přesahující půl milionu korun. Obžalovaný Kákoš doznává, že Matise vozil a samotný Matis se ke svým činům doznal již v líčení v listopadu loňského roku,“ uvedl státní zástupce Tomáš Zemek.

Soud nakonec původní částku snížil, Matise přesto poslal do vězení na tři roky.

„V některých případech soud částečně výši škody ponížil. Například u poškozeného Kopra, který se nedostavil, nebylo prokázáno, že věci, které poškozený uvedl, jste odcizil,“ řekl po vynesení rozsudku předseda senátu Miloslav Nahodil.

Přestože obžalovaný Kákoš u soudu tvrdil, že žádný trestný čin nespáchal, soud mu nakonec uložil podmíněný trest. "Pan Kákoš moc dobře věděl, proč Matise vozí. Proto jeho jednání vykazovalo známky spolupachatelství,“ doplnil Nahodil.

Peter Matis odešel od soudu navíc s pětiletým zákazem vstupu na zemí České republiky a propadnutím věci. Musí také poškozeným zaplatit škodu, která přesahuje částku dvě stě tisíc korun. Matis se na místě odvolal.

Valentín Kákoš byl odsouzen na dvacet měsíců podmíněně se zkušební dobou na tři roky. Kákoš si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.

Odsouzení Peter Matis a Valentín Kákoš

Odsouzení Peter Matis a Valentín Kákoš