František Procházka chtěl jen předat dopis zastupitelům, ale skončil u výslechu na policii. Zúčastnit se veřejného zasedání znojemských zastupitelů mu znemožnili městští strážníci na popud vedení radnice. Opozice i nezávislí odborníci to považují za skandál.

Procházka v otevřeném dopise, který mimo jiné poslal i politickým špičkám ODS a ČSSD, kritizuje práci vedení města a obviňuje je z totalitních metod, zastrašování a korupce. Zmiňuje i kauzu podivně odvolané bývalé vedoucí majetkového odboru Renaty Horákové. Podobnou věc udělal vůbec poprvé v životě. Dopis se rozhodl zveřejnit i na stránce Znojemského deníku Rovnost nazvané U nás doma. Právě tam si jej kritizovaní politici mohli přečíst.

„Když jsem dopis zastupitelům nesl na jejich úterní veřejné zasedání, nejprve mně začal vyhrožovat tajemník úřadu Krejčíř a městský právník, že na mě podají trestní oznámení, že půjdu k soudu a exekutor že mi zabaví majetek. Nakonec přišli dva strážníci, kteří mi řekli, že mám jít s nimi, jinak použijí chvaty. A abych tedy nedělal divadlo. Raději jsem tedy šel. Naložili mě do auta a odvezli na státní policii, kde jsem nejprve skončil v cele předběžného zadržení a pak u výslechu. Byl jsem tam tři hodiny a zastupitelstvo mezitím skončilo,“ popsal svůj zážitek Procházka.

„Celou věc chápu jako zamezení mé účasti na jednání zastupitelů a zabránění mi v předání dopisu. Mé zadržení přesně potvrzuje slova, která jsem do dopisu napsal o totalitním jednání. Vedení města mi znemožnilo zúčastnit se zasedání, které je ze zákona přístupné každému,“ zlobil se sedmdesátiletý důchodce.

Strážníky zavolal tajemník úřadu Vladimír Krejčíř, o kterém se v dopise zastupitelům Procházka rovněž zmiňuje.

„Upozornil jsem pana Procházku na to, že jeho dopis obsahuje nepravdy a neoprávněné osočení z trestné činnosti několika osob. S ohledem na tuto skutečnost jsem zavolal městskou policii. Strážníka jsem informoval o tom, že dotyčný má v úmyslu rozdávat svůj dopis a že se domnívám, že tak hodlá páchat trestný čin pomluvy. Požádal jsem o zjištění totožnosti dotyčného. Co se dělo dále, nevím, neboť jsem odešel do jednacího sálu zastupitelstva,“ řekl Krejčíř.

Ředitel městské policie Petr Kolouch své muže brání. „Strážníci reagovali jako na oznámení jakéhokoliv občana a z tohoto oznámení vyvodili, že osoba je podezřelá ze spáchání trestného činu. V tomto případě pomluvy a křivého obvinění. Dotyčného vyzvali k prokázání totožnosti a předvedli ho na Policii ČR k dořešení. Strážníci v žádném případě neměli dopředu žádný pokyn k tomu, aby někoho před vstupem na jednání na zastupitelstvo legitimovali,“ uvedl Kolouch.

Procházka naopak včera sám na policii podal trestní oznámení kvůli podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele a omezování osobní svobody.

Státní policie přitom zřejmě ve chvíli předvedení důchodce vůbec neevidovala jakékoliv trestní oznámení na něj, samotné zadržení si nevyžádala. „Na obvodní oddělení byl hlídkou městské policie předveden sedmdesátiletý muž s podezřením na protiprávní jednání. Toto podezření i to, o jaké protiprávní jednání by se mělo jednat, nyní prověřujeme. O předvedení muže jsme městskou policii nežádali, v podobných případech vždy využíváme vlastních sil,“ řekl znojemský policejní mluvčí Jan Křepela.

Opoziční zastupitelé považují zadržení důchodce těsně před schůzí zastupitelstva za skandální. „Pokud pán nic neprovedl a strážníci mu znemožnili účast na jednání zastupitelstva, tak je to skandál. V demokratické společnosti má právo přijít na schůzi zastupitelů kdokoliv,“ konstatoval sociální demokrat Zbyšek Kaššai. Podobně reagovala i komunistická poslankyně Marta Bayerová.

Jako nezákonný hodnotí postup strážníků i poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřich Kužílek. „Domnívám se, že legitimování pana Procházky a jeho předvedení je bezprecedentním a vážným zneužitím policejních složek, a to městské policie i Policie ČR, k úzkému osobnímu zájmu veřejných funkcionářů,“ sdělil bývalý poslanec a autor Zákona o svobodném přístupu k informacím.

Podle něj jde nejen o neoprávněné omezení osobní svobody a zneužití pravomocí veřejných činitelů. „Jde i o další silně znepokojující jevy. Jednak o provázanost politických a civilních představitelů města s policejními složkami tak, že mají možnost manipulovat s nimi podle svého okamžitého zájmu. Jde i o zneužití těchto policejních složek k omezení základního atributu demokracie na městské úrovni, když nechali na policii deportovat nepohodlného občana, který na jednání hodlal vystoupit, a to přesně na dobu jednání zastupitelstva,“ dodal Kužílek.

„To připomíná nejhorší praktiky totalitního komunistického režimu, kdy k podání vysvětlení byli disidenti deportováni přesně v okamžiku událostí, u kterých je totalitní moc nechtěla mít,“ uzavřel koordinátor internetového projektu Otevřete.cz.

Zkrácené znění otevřeného dopisu Františka Procházky znojemským zastupitelům zveřejněné ve Znojemském deníku Rovnost

Jsem velice znepokojen po přečtení článku ve Znojemském deníku uvádějící kauzu paní Renáty Horákové, t. č. vedoucí majetkového odboru znojemské radnice. Byla bezdůvodně odvolána z funkce Radou města a přeřazena na méně placenou práci do archivu jako výstraha pro ostatní, kteří by se vzepřeli moci.

Poctivému občanovi nemůže být lhostejné, co se odehrává na Městském úřadě Znojmo. Plním svoji občanskou povinnost a upozorňuji na bezpráví, zvůli, nátlak, vyhrožování a korupci od samotného starosty Petra Nezvedy a jeho tajemníka Vladimíra Krejčíře. Jde v podstatě o totalitní metody, v tomto případě lze hovořit o „Modré totalitě.“ Starosta je současně předsedou oblastního sdružení ODS Znojmo a člen regionální rady jihomoravské krajské organizace ODS. Jiří Paroubek se nemýlil v prognóze o nástupu „Modré totality“ v době, kdy Vaše strana vyhrála volby.

V kauze se hovoří o příjmení Horáková, a protože každá totalita začíná odstraňováním nepohodlných lidí, nabízí se i srovnání dvou totalit: Dr. Milada Horáková (čest její památce) se stala obětí jedné z největších vražd komunistické totality a zvůle. Naše znojemská paní Horáková se stala obětí „Modré totality.“ To není pouhé přirovnání, ale skutečnost. Nebyl žádný důvod k jejímu odvolání. Jmenovaná řádně plnila svoje pracovní povinnosti.

Za svého působení v úřadě starosta Nezveda vyměnil i vedoucí na jiných odborech. Předehrou těchto personálních čistek bývá nucení příslušného vedoucího do nezákonných činností. Když tento odmítne, nastane zastrašování, vyhrožování a různé postihy (snížení platu), až se to stane pro pracovníka neúnosné a většinou odejde sám. Na majetkovém odboru je v současné době již třetí vyměněná osoba. Proč jeví pan starosta tak velký zájem právě o majetkový odbor? Horáková mimo jiné připravovala pro vedení města podklady k pronájmům a prodejům městského majetku. Možná, že tyto citlivé údaje z databáze zabaveného počítače Nezvedou a Krejčířem má už k dispozici například realitní kancelář paní Krejčířové a jsou již připravení potencionální zájemci a kupci. Pro dnešní dobu nic neobvyklého v ODS – korupce a potažmo i trestná činnost. Městská pokladna může být zase o mnoho chudší! Musím také uvést svoje zkušenosti se starostou a jeho tajemníkem Krejčířem. Při zmanipulovaném přestupkovém řízení, o jehož výsledku bylo předem rozhodnuto, kdy jsem se z poškozeného stal málem obviněným, jsem starostu Nezvedu písemně upozornil na korupční jednání p. Bartíka. Žádal jsem ho písemně o osobní jednání, abych mu průběh přestupkového řízení řádně objasnil. Na moji písemnou žádost o osobní jednání jsem nedostal žádnou odpověď. Zkrátka „vyběhli“ se mnou jako se šestiletým školákem. Přitom právě v tuto dobu rozdávali ve vestibulu městského úřadu občanům letáky vyzývající občana k důslednému boji proti korupci. Je mi známo, že starosta porušil zákon - etický a morální kodex úředníka státní správy. Neodpověděl na moji písemnou žádost o osobní jednání. Městský úřad je součástí státní legislativy, nikoli soukromá firma pana Nezvedy a musí zde platit zákony státu a ne jeho vlastní.

Petr Nezveda kandidoval za znojemský region v posledních senátních volbách za ODS. Jeho oblíbené a jím protěžované agentury mu připravily velkolepě přehnanou volební kampaň. Vyplýtvané prostředky a materiály by postačily na volení kampaň hlavního politického lídra jedné strany v celorepublikovém měřítku. Byla to spíše přehnaná výzdoba, pro nás starší známé „průjezdy stranických a vládních delegací.“

Např. na ulici Dukelská nebylo sloupu, tyče, odkud by na občana nehleděl portrét Petra Nezvedy v životní velikosti (v poměru asi tak 30:1 vůči ostatním kandidátům), kterým jako by říkal „občane ty mně musíš dát svůj hlas.“ Na něco jeho oblíbené agentury zapomněly: zavěsit nad vozovku transparenty s nápisem „S Petrem Nezvedou na věčné časy a nikdy jinak.“ Honosný slogan „Znojemsko do první řady“ občané brzy dešifrovali na „Petr Nezveda do první řady.“

Občan-volič vystihl, že Nezvedovi jde hlavně o získání moci. Bylo by přece skvělé stát se senátorem, být i nadále starostou Znojma a předsedou oblastního sdružení ODS – stát se tak nejmocnějším mužem znojemské oblasti. Občané-voliči vše brzy rozpoznali a s drtivou převahou zvolili za senátorku s. Bayerovou. Z volebního výsledku je zřejmé, že Nezveda není na Znojemsku v oblibě.

František Procházka

Celé vyjádření tajemníka Městského úřadu Znojmo Vladimíra Krejčíře:

V úterý 4. 5. 2010 okolo 14.30 hodin zavolal na sekretariát úřadu zastupitel Ing. Hekrle s tím, že jej na ulici zastavil pan Procházka s žádostí, aby mohl rozdat všem zastupitelům „Otevřený dopis“ uveřejněný v pátek v denním tisku. Pan zastupitel Ing. Hekrle ho odkázal na mne jako tajemníka městského úřadu.

Když mne sekretářka o tomto informovala, telefonicky jsem se s panem zastupitelem Ing. Hekrlem spojil a informoval jsem jej o tom, že obsah dopisu je mi znám. Obsahuje velké množství nepravd a pomluv, které jsou způsobilé být hodnoceny jako trestný čin pomluvy (dle právního stanoviska).

Společně s jedním zaměstnancem úřadu jsem zašel do vstupní haly městského úřadu, kde stál pán s taškou, kterého jsem neznal. Dotázal jsem se jej, zda je pan Procházka, zda napsal předmětný dopis, který byl otištěn v denním tisku a zda je pravdou, že chce rozdávat zastupitelům shora uvedený lživý dopis. Tento pán potvrdil, že je panem Procházkou, předmětný dopis napsal a skutečně jej všem zastupitelům rozdávat chce. Upozornil jsem jej na to, že jeho dopis obsahuje nepravdy a neoprávněné osočení z trestné činnosti několika osob.

S ohledem na tuto skutečnost jsem zavolal městskou policii. Strážníka jsem informoval o tom, že dotyčný má v úmyslu rozdávat svůj dopis a že se domnívám, že tak hodlá páchat trestný čin pomluvy, a požádal jsem o zjištění totožnosti dotyčného. Co se dělo dále, nevím, neboť jsem odešel do jednacího sálu zastupitelstva.

Vyjádření ředitele Městské policie Petra Koloucha:

Strážníci reagovali a postupovali jako ve všech ostatních případech, tzn. že reagovali na oznámení občana a z tohoto oznámení vyvodili, že osoba je podezřelá ze spáchání trestného činu, v tomto případě pomluvy a křivého obvinění. Dotyčného vyzvali k prokázání totožnosti a předvedli ho na Policii ČR k dořešení.

Strážníci v žádném případě neměli dopředu žádný pokyn k tomu, aby někoho před vstupem na jednání na zastupitelstvo legitimovali.

Vyjádření poradce pro otevřenost veřejné správy a ochranu soukromí Oldřicha Kužílka (www.otevrete.cz)

Podle popisu situace, jak je zachycen v Úředním záznamu o podání vysvětlení p. Procházky, se domnívám, že legitimování p. Procházky a jeho předvedení je bezprecedentním a vážným zneužitím policejních složek (městské policie a Policie ČR) k úzkému osobnímu zájmu veřejných funkcionářů. Jde nejen o neoprávněné omezení osobní svobody, zneužití pravomocí veřejných činitelů, ale též o další silně znepokojující jevy:

- jednak o provázanost politických a civilních představitelů města s policejními složkami tak, že mají možnost přímo vstupovat do plnění úkolů těchto složek a manipulovat s nimi podle svého okamžitého zájmu,

- jednak o zneužití těchto policejních složek k omezení základního atributu demokracie na městské úrovni – veřejnosti jednání zastupitelstva, když nechali deportovat nepohodlného občana, který na jednání hodlal vystoupit (resp. možná jen předat své prohlášení zastupitelům), na policii přesně na dobu jednání zastupitelstva. Takto městská policie zasáhla do klíčového ústavního práva občana podílet se na správě veřejných věcí.

To připomíná nejhorší praktiky totalitního komunistického režimu, kdy k podání vysvětlení byli disidenti deportováni přesně v okamžiku událostí, u kterých je totalitní moc nechtěla mít. I kdyby stanoviska p. Procházky snad mohla přestavovat nějaký problém, v žádném případě nejde o případ, kdy by bylo třeba jednat takto překotně, okamžitě a pod záminkou vyžádaného „vysvětlení“ de facto internovat nepohodlného politického oponenta na potřebnou dobu veřejného jednání zastupitelstva.