Přihlásit se je nutné pouze do kategorie O nejkrásnější velikonoční výzdobu, kdy porota hodnotí venkovní výzdobu domů a bytů ve Znojmě, a to elektronicky na adrese petra.marsounova@muznojmo.cz zasláním soutěžní fotografie s uvedením adresy a data pořízení fotografie (do předmětu uveďte Soutěž – Velikonoční Znojmo).

Fotografie je nutné zaslat do pátku 26. dubna. Výherci se mohou těšit na vstupenky na Znojemské historické vinobraní. Bližší informace najdou zájemci na webu Znojma.