Rozhodli o tom znojemští zastupitelé. „Oceněnými jsou muži, kteří svojí činností dělají dobré jméno Znojmu, jsou přínosem jeho občanům i celému regionu. Evžen Adámek je ředitelem Oblastní charity Znojmo, Jiří Svoboda je známý pedagog, Jaromír Čepička a Zděněk Simek jsou odborníci v oblasti zemědělství,“ uvedla mluvčí radnice Zuzana Pastrňáková.

Adámka nominoval starosta Znojma Jan Grois za charitativní činnost a šíření dobrého jména města v zahraničí. „Zasloužil se o to, že je občanům Znojma dostupná široká nabídka kvalitních sociálních služeb. Za hranicemi republiky navíc dělá dobré jméno Znojmu, a to zejména svojí dobrovolnickou činností na Ukrajině,“ sdělil starosta v návrhu.

Pedagog Svoboda získá ocenění za významný společenský přínos regionu v oblasti vzdělávání a spolkové činnosti. „Učitelů ve smyslu regionálních buditelů až tak moc není. Jeden z nich je však nezpochybnitelný – Jiří Svoboda, duchovní otec, zakladatel a čestný předseda Spolku přátel Hroznové kozy, jeden ze zakládajících členů Okrašlovacího spolku, propagátor spisovatele Charlese Sealsfielda. To je jen malý výčet záslužných činností znojemského rodáka," přiblížil osobnost místostarosta Jan Blaha.

Jaromír Čepička a Zděnek Simek jsou oceněni za dlouhodobou příkladnou organizaci výstav Znojemsko – zahrada Moravy a za odbornou podporu a rozvoj znojemského zemědělství. "Oba jmenovaní stáli u zrodu výstavy, která je svým konceptem v rámci Znojemska a jižní Moravy jedinečná a umožňuje prezentaci i drobným pěstitelům regionu," doplnila Pastrňáková.

Všichni ocenění obdrží symbolický klíč k městu a pamětní písemné ocenění na zářijovém jednání zastupitelů.

Cena města Znojma je udělována od roku 2016. V roce 2016 byli oceněni Zdeněk Mrňa, mecenáš v oblasti sociálních věcí, sportu a kultury, a Rudolf Krautschneider, mořeplavec a propagátor Znojma. V roce 2017 si ocenění odnesl umělecký řezbář Martin Lichevník. Posledními držiteli jsou dva kolektivy, spolek Hudba Znojmo, z.s. a florbalový tým MUŽI A oddílu florbalu TJ Znojmo. Oba ve svém oboru příkladně reprezentují město Znojmo.