„Letošní rok není, co se týče počtu lidí, kteří v termínu do konce června nezaplatili poplatek za odpady, žádnou výjimkou. Počty jsou každý rok velice podobné. Obecně platí, že spousta obyvatel nechává tuto svoji povinnost na poslední měsíc a také mnoho lidí jednoduše zapomene zaplatit,“ řekla mluvčí znojemské radnice Denisa Šipošová.

V době prázdnin rozeslala radnice neplatičům upomínky. „Těch jsme letos odeslali přes pět tisíc čtyři sta. Vloni to bylo o dvě stě méně. Jde o klasický dopis, upozornění, že lidé pravděpodobně zapomněli poplatek v termínu zaplatit,“ dodala mluvčí.

V případě, že občan poplatek nezaplatí a ani nereaguje na upozornění, musí počítat s tím, že peníze po něm bude město vymáhat. „Rozhodně se ale nemůže stát, že ihned nastoupí exekutor,“ uvedla.

Výše nedoplatků, které radnice eviduje za roky 2002 až 2009 (tedy 7 let), se v době prázdnin rychle zmenšovala. „Pokud na konci června dosahoval dluh asi pěti milionů šesti set tisíc korun, tak na konci září jsou to už tři miliony. Dá se tedy očekávat, že na upomínky většina lidí zareaguje nebo již zareagovala. Pokud ne, odesílá město platební výměr již na doručenku,“ popsala Šipošová.

Vloni doporučených dopisů radnice rozeslala asi dva tisíce. „Pokud upomínka nezabere, předává město případ právní kanceláři. Díky důslednému vymáhání není toto číslo nikterak závratné,“ dodala Šipošová.