Předseda finančního výboru Ludvík Hekrle zastupitelům připomněl podivné souvislosti spojené s fakturou od stavební firmy. „Celou věcí jsme se zabývali po diskusích, které faktura vyvolala na poradě vedení a v radě města,“ upřesnil Hekrle.

Účet na necelých čtyři sta devadesát tisíc korun dostalo město až poté, co dělníci cestu v závěru oprav odstranili a místo po ní oseli trávou. „Prošel jsem si dostupnou dokumentaci a našel jsem smlouvu z roku 2008 podepsanou tehdejším ředitelem Správy domovního fondu Lubomírem Šedou a za zhotovitele Miroslavem Šimečkem. Smlouva ovšem vypršela koncem dubna tohoto roku, dodatky jsme žádné nenašli. Odbor rozvoje jen prodlužoval zábor veřejného prostranství,“ uvedl Hekrle.

Podivil se rovněž nad tím, že správa nemovitostí figuruje ve smlouvě, která se týká cesty položené na pozemku, který nepatřil jí, ale přímo městu. Představitelé města debatovali i nad tím, zda je fakturovaná částka přiměřená. „Je to celkový účet za všechny práce související s přípravou cesty, jejím položením i následným zrušením a uvedením místa do původního stavu. Rozporovat jednotlivé položky po takové době už asi nedává smysl,“ upozornil Hekrle.

Zastupitelé nakonec schválili předložené aktuální úpravy městského rozpočtu beze změn a připomínek. Předseda finančního výboru připomněl, že správa nemovitostí je aktuálně bez šéfa. „Osobně bych sice dal přednost tomu, aby si fakturu vyřídila správa nemovitostí. Na druhé straně odvolaný ředitel ke konci měsíce odchází a tlačit zastupujícího šéfa do záležitostí spojených se starými smlouvami by asi nebylo vhodné,“ připustil Hekrle.