Na lepší manipulační řád Vranovské přehrady a pozvolné tání sněhu sází obce podél Dyje na Znojemsku i zástupci Povodí Moravy. Na možnost, že jarní tání přinese velkou vodu, se všichni chystají dřív než před třemi lety. Stálá protipovodňová opatření však z valné části chybí.

Právě při jarní povodni před třemi lety postavili provizorní hráze kolem obce v Hevlíně. Odvrátili tak nebezpečí, že obec zaplaví voda, která k Hevlínu přišla z protržených břehů rozvodněné Dyje poli od Dyjákovic. „Silnici jsme museli v kritickém místě překopat. toto místo je už opravené. Kdyby zase šla velká voda, stihneme hráze opravit,“ uvedl místostarosta Hevlína Jiří Dohnal.

Obec se možná ještě letos dočká hrází trvalých. „Územní rozhodnutí máme. Nyní čekáme na peníze, stavět pak bude Povodí. Doufáme, že ještě letos,“ dodal Dohnal.

Vše, co stát požaduje od obce pro přípravu protipovodňových opatření, udělali i v Podhradí na opačném konci regionu proti toku Dyje.

„Nechali jsme zpracovat studii proveditelnosti a projekt pro územní řízení. Nyní čekáme na výsledek,“ uvedl starosta Podhradí Petr Čálek. Stavba ochranných zdí a pohyblivého jezu by podle něj mohla začít napřesrok.

Uvítali změny

„Letos zatím situace vypadá nadějně, sněhu je méně než před třemi lety, ale vývoj je nepředvídatelný. Záleží také na tom, jak v Rakousku budou odstřelovat ledy,“ vypočítal rizika Čálek.

On i další starostové uvítali také změny manipulačního řádu Vranovské přehrady. „Je dobře, že Vranov odpouští. To pomůže i nám. Když je přehrada plná,voda se vrací a škodí i v Podhradí. To se stalo už v roce 2002,“ dodal Čálek.

Podnět k dřívějšímu odpouštění přehrady nyní může dát znojemská radnice. Regulační pravidla jsou nastavena úplně jinak než dřív.

„Se souhlasem krajského odboru životního prostředí můžeme odpustit přehradu až na polovinu zásob sněhu, což představuje až dvanáct metrů vodního sloupce,“ uvedl místostarosta Znojma Jan Blažíček.

Kvůli stoupajícím přítokům jak od Podhradí, tak ze Želetavky zvýšila vranovská přehrada odtok ve středu v poledne na pětačtyřicet kubíků.

S umírněným optimismem sledují počínající tání i vodohospodáři. „Reagujeme na aktuální stav zásob vody ve sněhu, všechny nádrže předpouštíme tak, abychom byli schopni tento objem zachytit. Pokud se situace významně nezmění, měli bychom to zvládnout,“ řekl provozní náměstek závodu Dyje Povodí Moravy Jan Moronga.

Pomalé přípravy

Starosta Vranova nad Dyjí Lubomír Vedra doufá, že letos jarní tání příliš mnoho problémů nezpůsobí.

Vranov zatím s přípravou protipovodňových opatření pokročil méně, než Podhradí či Hevlín. Tamní zastupitelé totiž nesouhlasí se změnou pravidel, jimiž stát přenesl přípravy projektů a výkupy pozemků včetně nákladů na obce.

„S Povodím jednáme o praktických věcech, nejvíce problémů je s ministerstvem zemědělství. To pravidla změnilo. Myslím, že ve Vranově je potřeba spíš prohloubit koryto než stavět zdi,“ dodal Vedra.