Za konečný cíl považuje instalaci příslušných filtrů v čistírně odpadních vod.