Záměr pronájmu části areálu horního zámeckého parku, který léta chátrá, avizuje na internetových stránkách města i na úřední desce moravskokrumlovská radnice. Bývalý amfiteátr s tribunou a sociálním zařízením chce město pronajímat občanskému sdružení Alma.

Žádné informace

Přestože, podle vyvěšeného oficiálního úmyslu radních, mají lidé možnost se k pronájmu areálu vyjádřit a dostat k tomu i další informace, o detailech záměru není možné prakticky nic bližšího zjistit.

„Horní zámecký park chátrá, už se v něm patnáct let nic neděje. Původně tam byl amfiteátr a sociální zařízení, které má rozbitá okna. Z rozvodny elektrického proudu jsou vytrhané kabely. Celý prostor amfiteátru je v dezolátním stavu. Chtěli bychom, aby byl areál uveden do provozu a aby se někdo o pozemek postaral,“ řekl starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý.

Podle něj je ale zatím vše ve stádiu zrodu. Záměr o pronájmu části zámeckého parku visí nyní na úřední desce. Je z něj pouze zřejmé, že o pronájem čtyř městských parcel s parkem a nemovitostmi žádá Občanské sdružení Alma z Dobelic.

„Záměrem sdružení Alma je investovat prostředky a tento park oživit. O nájemném se budeme domlouvat později,“ dodal starosta.
„Pokud budou investovat své prostředky bez požadavku na prostředky města, hlasoval bych i pro bezplatný pronájem. Bylo by to zhodnocení chátrající části parku,“ doplnil Mokrý.

Detaily projektu na oživení amfiteátru ale odmítl přiblížit. „Vím, že občanské sdružení by chtělo udělat smysluplný areál s amfiteátrem a sociálním zařízením,“ pouze stručně informoval Mokrý.

Záměr o pronájmu parku musí viset čtrnáct dnů na úřední desce. Pokud se nepřihlásí jiný zájemce, bude o konkrétních návrzích sdružení rozhodovat rada. Zatím tak ale není jasné, komu pronájem pozemku rada města přidělí.

Společnost, která zatím jako jediná o pronájem městského majetku žádá, nechce zatím své konkrétní plány zveřejnit. Odvolává se na konkurenci a zveřejnění záměru ve vlastních novinách.

„Nemohu k tomu nic říct ze dvou důvodů. Za prvé v současné době probíhá čtrnáctidenní lhůta podle zákona o obcích, kde se k záměru mohou vyjádřit i ostatní subjekty. Druhým důvodem je prezentování první informace v našich novinách. Těžko vám tedy poskytnu nějaké bližší informace. Už mám zprávy, že o pozemky mají zájem i jiné subjekty. Musíme ještě čtrnáct dní mlčet. Náš záměr však není komerční,“ řekl Marek Pečer, vydavatel místního čtrnáctideníku, který je současně i zástupcem občanského sdružení Alma.

Detaily pronájmu by rád znal i bývalý starosta města a nynější zastupitel Moravského Krumlova Bartoloměj Pitlach. „Domnívám se, že pokud záměr visí na úřední desce, tak by o něm veřejnost měla mít možnost získat více informací. Jestli bude chtít občanské sdružení areál opravit a smysluplně využít, je to jedině dobře. Už když jsem byl starostou já, tak v Krumlově bylo několik zájemců o pronájem areálu. Vždy to ale ztroskotalo na penězích,“ uvedl Pitlach.

DANIEL SMOLA
SYLVA PAVLAČKOVÁ