V úterý se zájemci o tuto tematiku sejdou v Moravském Krumlově, o den později pak v Hnanicích nedaleko Znojma.
„Tento cyklus seminářů by měl zejména u zástupců samospráv krajů, měst a obcí, uživatelů a vlastníků zemědělské nebo lesní půdy, ale i u zájemců z řad široké veřejnosti zvýšit povědomí o způsobech protipovodňové ochrany a možnostech jejího financování, a to na praktických příkladech včetně všech reálných problémů,“ uvedla Eva Birgusová z ministerstva životního prostředí.

Odborně jsou semináře zaměřeny na všechny způsoby a možnosti protipovodňové ochrany s důrazem na takzvaná přírodě blízká systémová řešení. „Těmi jsou například revitalizace koryt vodních toků, tedy návrat k přírodě bližší podobě, a podpora rozlivu vody mimo zastavěná území nebo poldry s trvalými mokřady. Tato opatření fungují spolehlivě nejen při velkých vodách, ale zároveň zlepšují vodní bilanci v krajině v obdobích sucha a přinášejí i další efekty. Prezentovat budeme také projekty zaměřené na zlepšení preventivní protipovodňové ochrany,“ dodala Birgusová.

V Moravském Krumlově začíná seminář v úterý o půl deváté ráno v salonku hotelu Epopej na náměstí T.G. Masaryka, v Hnanicích pak ve středu v hotelu Happy Star rovněž od půl deváté. Pořadatelé předpokládají konec seminářů ve čtyři hodiny odpoledne, účast je zdarma.