„Soutěžící dvoučlenná družstva musela projít celkem osmi stanovišti, kde měla na modelových situacích simulovaných zranění prakticky poskytnout adekvátní první pomoc,“ sdělila učitelka Sabová. První tři místa obsadily žákyně z řad sociální činnosti. 1. místo: Andrea Rambousková a Petra Mercineri, 2. místo: Kristýna Kubrová a Zuzana Ibiši, 3. místo: Tereza Krátká a Sabina Matoušová.