V nově otevřených výstavních sálech na zámku je nyní k vidění výstava fotografií Jana Saudka. Velkým lákadlem je slavná Muchova epopej, ale místní i turisté rádi vystoupají na věž nebo obdivují zpřístupněné komnaty. Loni odborníci objevili cenné fresky na stropě pod věží. A na podzim se stal navíc zámek národní kulturní památkou.

Pozemky pro domy a silnice

Lidé, kteří hodlají v Krumlově postavit rodinný dům, mají již zasíťované pozemky ve dvou lokalitách. „Zasíťování pozemků pro stavbu rodinných domů v Polánce přišlo na necelých jedenáct milionů korun, v lokalitě Na Kačence v více než osm milionů korun. Na pět milionů korun investovalo město do silnic,“ sdělil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Řidiči tak jezdí po nové ulici Rakšická, po jejíž opravách dlouho volali. Peníze šly také do lokalit Nad Haltýři a v Novosadech.

Zastupitelé Moravského Krumlova na svém posledním zasedání schválili závěrečný účet města za rok 2022. Celkové příjmy dosáhly částky 223 milionů korun, výdaje rozpočtu se uskutečnily v objemu 214 milionů korun. Město splácelo pět úvěrů, uhradilo sedmnáct milionů korun, z toho největší podíl tvořila splátka úvěru spojeného s předfinancováním dotace na zámek. Činila více než deset a půl milionu korun. Závěrem roku 2022 bylo na účtech města k dispozici přes pětačtyřicet milionů korun, jak vyplývá ze zveřejněné tiskové zprávy.