„Podle dostupných informací podobný systém fungoval i na miroslavském zámku, proto potrubí vystavuje v místnosti, kde stávala kašna," dodala Počarovská.

Vodovodní potrubí objevili a vybagrovali dělníci v srpnu tohoto roku.

V dřívějších dobách bývalo potrubí obvykle udělané ze syrových borovicových kmenů nebo z dubu, jednotlivé kusy spojovaly kovové spony nebo-li rournice. Miroslavský zámek stojí na skále a nemá studnu, vodu k němu přivádělo kdysi právě dřevěné potrubí. Samospádem tam putovala voda z pramene u kostela.