Podle svých slov chce před podáním žádosti o dotace znát názory lidí. „Diskusi jsme otevřeli na zastupitelstvu, jsou tu některé otevřené otázky rozsahu oprav a využití některých prostor, proto nás zajímá, co si o tom myslí lidé v Krumlově," řekl starosta Třetina.

Autoři studie poukázali na to, že zámek za sebou má desítky let nedostatečné údržby. „Stav zámku odráží jeho pohnuté osudy. Po roce 1945 v něm sídlily úřady, armáda a nakonec odborné učiliště. Stavební udržovací práce byly v tomto období pouze minimální," napsali ve své zprávě architekti Zdeněk Fránek a Marie Hamrová.

Starosta Třetina upozornil, že v současnosti město počítá s opravami dvou křídel. „Nyní se budeme zabývat jižním a východním křídlem. Prvním úkolem je odstranit nevhodné a nevyhovující dostavby tak, abychom zámek stavebně vrátili do podoby, kdy ho v roce 1945 opustili poslední soukromí vlastníci," přiblížil Třetina.

Jižní a východní křídlo zámku má podle starosty dál sloužit zejména výstavním účelům. „Krumlov je spjatý se Slovanskou epopejí, spolupracujeme s Muzeem Kampa, vedeme jednání s Kremží," naznačil plány starosta.

Projednání studie s lidmi ve městě ocenil zastupitel Petr Lang. „Je určitě dobře, ž se k tomu radnice rozhodla. Sám se budu snažit na jednání přijít, protože opravy zámku jsou pro město zásadní záležitosti," řekl zastupitel Lang. Studii považuje za začátek úvah, které mohou trvat určitou dobu. „Možná nemusíme hned rozhodovat, co má přesně kde být. To ať určí odborníci," uvažoval Lang.

Nedávno oživená jednání o možném dočasném zapůjčení Slovanské epopeje zpět do Krumlova po chystané asijské tour zatím nepokračují. „Všichni čekáme, jak rozhodne ministerstvo kultury, které u kulturních památek musí souhlasit s jejich vyvezením z republiky. Od vyjádření ministerstva se bude odvíjet další postup," poznamenal starosta Třetina s tím, že do Krumlova zatím ani nepřijeli experti z pražské galerie, které magistrát hlavního města míní poslat, aby ověřili, zda lze v Krumlově případně Epopej opět vystavovat.