Tradičně nejvyšší počet dětí zaznamenali v Mateřské škole Holandská, kam se dostavilo 90 dětí. Zájem projevili rodiče i o mateřské školy v městských částech Konice a Mramotice, kam k zápisu přišlo celkem 22 dětí. „Opět mohly být přijaty všechny tříleté děti, které přišly k zápisu," uvedl místostarosta Jan Grois.

Zápisy se konaly 12. května. „Letos jsme přistoupili k novému modelu zápisu do mateřských škol, který tentokrát probíhal ve čtvrtek v průběhu celého dne. Ředitelky hodnotily po zápisech změnu termínu konání pozitivně s tím, že rodiče mohli v průběhu dne ještě doplnit chybějící podklady, například vyjádření lékaře," popsala vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče Denisa Krátká.

K letošním zápisům přišlo celkem 410 dětí, z toho 27 z jiných obcí. Největší zájem rodičů byl tradičně o mateřskou školu na Holandské, o školku na Pražské a také na Dělnické.

Z celkového počtu zapsaných dětí bylo 47 dětí mladších 3 let. V září by tak do školek mělo nastoupit 373 dětí. Celková kapacita není v tuto chvíli podle města zcela naplněna.