Zápisy do prvních tříd znojemských základních škol jsou naplánované na sobotu 13. dubna, a to od osmi do jedenácti hodin. Elektronické žádosti je možné vyplňovat od 20. března do 13. dubna.

„K zápisu se v letošním roce dostaví všechny předškolní děti narozené od 1. září 2017 do 31. srpna 2018, děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad povinné školní docházky a děti, kterým byl v loňském roce povolený odklad,“ upozornil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Knihovna sídlí v budově v Zámečnické od roku 1946. Den otevřených dveří nabídl prohlídku i jinak nepřístupných prostor.
Kam se jinak nedostanete. Projděte si znojemskou knihovnu od sklepa až po půdu

Město přistoupilo k elektronickým žádostem roku 2020, kdy tuto formu schválili radní. „Rodičům usnadní celý proces zápisu, město navíc získá přesnější statistické údaje. Kdo s počítačem není nejlepší kamarád, nemusí mít strach. Na každé škole i školce i na městském odboru školství bude někdo, kdo ochotně s vyplněním pomůže,“ uvedl při zavádění systému Jakub Malačka, který byl tehdy místostarostou. Nyní je opozičním zastupitelem.

Pro město i rodiče to znamená velké zjednodušení a zrychlení procesu. „Chtěl bych moc poděkovat ředitelům a pedagogům za přípravu zápisů. Věřím, že si budoucí prvňáčci svůj zápis užijí. Zápisy se opět konají s podporou elektronické aplikace,“ potvrdil místostarosta Jan Blaha, který má školství v gesci.

Žádost o přijetí do první nebo přípravné třídy lze získat na adrese zszapis.muznojmo.cz. „V den zápisu přinese zákonný zástupce vyplněnou a vytištěnou žádost a předloží rodný list dítěte, občanský průkaz a případně doporučení pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra,“ sdělil mluvčí města Kovařík.

Kompletní informace najdou rodiče ZDE. Všichni žáci mají podle adresy trvalého bydliště vždy určenou takzvanou spádovou školu. Ta má povinnost dítě přijmout ke školní docházce. Pokud škole zbude volná kapacita, může přijmout i dítě mimo spádovou oblast.

Zbytečné odklady

Nároky rodičů dětí na schopnosti, se kterými by se měly u zápisů v dubnu blýsknout, rostou. „Tlak na výkon je obrovský. Rodiče se obávají neúspěchů svých dětí ve škole, a tak se začali zaměřovat na to, aby děti odcházely do školy už se znalostí čtení, psaní a počítání,“ potvrdila Deníku již dříve předsedkyně výboru Asociace předškolní výchovy Hana Splavcová.

Porozumění textu je jedna z dílčích složek přijímacích zkoušek. Podle údajů Deníku v ní žáci ZŠ Blížkovice vynikají. Takto vypadá příprava na tuto část přijímaček - žáci rozstříhají jednotlivé věty a dávají je do souvislosti.
Přijímačky z češtiny nejlíp zvládají žáci ze školy v Blížkovicích. Deník ví proč

Jak upozornila, i když počínání rodičů je motivované dobrými myšlenkami, často tím dětem škodí. „Bohužel na úkor těchto schopností se ztrácí sociální kompetence,“ varuje.

Řada rodičů kvůli obavě z neúspěchu svého potomka zvolí odklad. „Míra odkladů v České republice je extrémní a podle odborníků nedopovídá vzdělávacím potřebám dětí. Současný systém je z pohledu pedagogického nejméně efektivní cestou, jak podpořit jednotlivé děti při nástupu na základní školu. Místo toho, abychom podpořili děti v individuálním rozvoji, necháváme je plošně v mateřských školách nebo přípravných třídách,“ upozornil ministr školství Mikuláš Bek.

Dobročinný jarmark Kraslice pro život pomůže lidem s transplantací kostní dřeně.
Kraslice pro život znovu ve Znojmě. K odevzdání výtvorů mají lidé ještě týden

Podle platného školského zákona lze odklad začátku povinné školní docházky umožnit pouze v případě, kdy není dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. „Výzkum Technologické agentury České republiky, který mapoval současnou praxi, ale ukázal, že rodiče uváděli jako nejčastější důvody k odkladu stav a potřeby dítěte a rodinnou situaci včetně potřeb rodičů," informovali úředníci z ministerstva školství v tiskové zprávě.

Co má umět předškolák?

  • Umět se soustředit. Rozeznat vlevo a vpravo a umět správně držet tužku. Ovládat jemnou motoriku, navléct korálky, nakreslit kruh nebo čtverec. Při zápisu děti obvykle kreslí postavičku.
  • Mít základní pohybovou zdatnost, kterou využije v hodinách tělocviku.
  • Ovládat pravidla slušného chování, pozdravit, poděkovat. Umět se umýt, učesat a obléct.
  • Pamatovat si, co viděl nebo slyšel. Umět měsíce, dny v týdnu a pojmy včera, dnes a zítra.
  • Znát adresu bydliště a vědět, jak se tam dostane.
  • Rozeznat barvy, napočítat alespoň do pěti a některé děti umí napsat své jméno. Znalost alespoń pár písmenek jim ulehčí start.

Pokud bude dítěti odklad povolen, nestává se dítě automaticky žákem dané základní školy pro následující školní rok. Rodič musí opět následující rok v době zápisu požádat o přijetí dítěte k povinné školní docházce.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Kam se jinak nedostanete. Projděte si znojemskou knihovnu od sklepa až po půdu

Zdroj: Deník/Ilona Pergrová