Děti zpravidla navštěvují školku mezi třetím a šestým rokem věku, povinná je pro předškoláky. Povinné předškolní vzdělávání se v letošních zápisech vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.

„Rodiče či další zákonní zástupci se mohou dostavit k zápisu na více než jednu mateřskou školu, je ale nutné, aby předložili vždy žádost a originální vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Ke každému zápisu je tedy nutné přinést řádně vyplněnou žádost společně s rodným listem dítěte a občanským průkazem rodiče. Průběh přijímacího řízení pak lze sledovat ve webové aplikaci.

Vedení města věří, že vyhoví všem žádostem rodičů o umístění tříletých dětí. „Dlouhodobě pracujeme na dostatečné kapacitě mateřských škol, proto věřím, že se nám opět podaří přijmout všechny tříleté děti,“ sdělil místostarosta Jan Blaha, který má školství v gesci.

Důvodem vysokého počtu odkladů může být i nedůvěra rodičů ve školský systém
Jak na vysoký počet odkladů? Snížit tlak na výkon a spolupráce mateřinek a ZŠ

V nutných případech mohou po předchozí telefonické domluvě s vyplněním a vytištěním žádosti pomoct pracovníci odboru školství, kultury a památkové péče.

Žádosti lze generovat zde https://mszapis.muznojmo.cz. Do jaké školky dítě spadá, určuje jeho bydliště a spádovost. Seznam je k dispozici na webu města.