Mezi dalšími body je například zpráva o činnosti rady města či volba předsedů výborů při zastupitelstvu města. „Jednání svolávám na 15. dubna ve čtyři hodiny do zasedací místností úřadu města,“ informoval starosta Krumlova Tomáš Třetina.