Rozpočtové provizorium pro začátek příštího roku a zadání zbrusu nového územního plánu schválili na své úterní schůzi znojemští zastupitelé. Opozice varovala, že městu začínají chybět peníze, představitelé města to odmítají. Prodloužení revolvingového úvěru, které zastupitelé rovněž schválili vysvětlují tím, že do rozpočtu ještě nedorazily platby za prodané lesy a dotace na opravu Horního náměstí.

„Pravidla rozpočtového provizoria jsme předložili kvůli tomu, že stále trvá krize. Odhady příjmů jak pro letošní rok, tak pro příští se pořád ještě mění. Na jaře budeme mít přesnější přehled o tom, kolik činily letošní příjmy a kolik můžeme očekávat v roce příštím,“ vysvětloval starosta Petr Nezveda, proč Znojmo do nového roku nepůjde s plnohodnotným rozpočtem. Uvedl také, že odhad propadu letošních příjmů města vzrostl z dřívějších čtyřiceti až k šedesáti milionům korun.

„V předloženém návrhu jsem žádná pravidla nenašel. Je to jen výčet limitů pro jednotlivé kapitoly na první čtvrtletí. Podle toho by se to opatření mělo jmenovat, “ oponoval opoziční zastupitel Ludvík Hekrle, který navrhl i příslušnou změnu usnesení zastupitelstva. Podpořili ho ale jen kolegové a kolegyně z komunistické­ho klubu.

„Postup, který jsme zvolili i obsah předloženého provizoria je prakticky stejný, jako ten, který zastupitelstva tohoto města volila v mnoha jiných letech,“ odmítl kritiku občanský demokrat Nezveda v lehké narážce mimo jiné na doby, kdy byl Hekrle místostarostou.

Zastupitelé zvedli ruce i pro prodloužení revolvingového úvěru, který měla radnice původně splatit do konce roku. „Je zřejmé, že město nemá dost peněz. Až bude rada předkládat návrh rozpočtu měl by být jeho součástí i položkový výčet pohledávek a závazků i všech spoluúčastí města na placení projektů, které zastupitelstvo do konce roku schválí,“ pokračoval v kritice a návrzích Hekrle. Jeho návrh zastupitelé opět nepodpořili.

Starosta odmítl i další výhrady. „Úvěr slouží na vykrytí přechodných nedostatků v toku peněz, nebudeme ho čerpat například na investice. Prodloužení jsme navrhli zejména proto, že do rozpočtu města ještě míří významné částky zejména za prodej části lesů Národnímu parku Podyjí a také dotace na opravu Horního náměstí,“ argumentoval starosta. U projektů dotovaných z evropských fondů platí obecné pravidlo, že stavebník dostane peníze až po dokončení a vyhodnocení projektu.

Třetím klíčovým bodem úterní schůze bylo zadání nového územního plánu. Zastupitelé měli na stole výsledek předběžného projednávání a prvního kola připomínek. „Prozatím jde o deklarativní dokument, co všechno by zastupitelstvo chtělo v územním plánu mít. Obsahuje i připomínky státních úřadů, sousedních obcí či některé připomínky z řad široké veřejnosti,“ vysvětlil radní Jiří Kacetl, který má přípravu plánu na starosti.

„Chtěl bych vědět, proč plán pojednává jen vlastní správní územní Znojma a nevěnuje se i sousedním obcím. Třeba s ohledem na protipovodňová opatření je nutné záměry například Znojma, Nového Šaldorfa a Dobšic úzce koordinovat,“ přišel s další připomínkou Herkle.

Radní Kacetl připomněl, že podle zákona si obce připravují a projednávají své územní plány samy. „Bylo by jistě možné, aby se obce sdružily, ale procedura projednávání a vypořádání připomínek by byla velmi složitá a mohla by dokonce kvůli dílčím sporům vést k neúspěchu celé práce,“ podotkl radní.

Práce na novém územním plánu, včetně složité projednávací procedury s účastní veřejnosti může podle odhadů trvat dva až tři roky. „Po schválení zastupitelstvem dostane zadání vybraná projekční kancelář, která začne pracovat na konceptu nového územního plánu. Bude se zabývat také dílčími připomínkami k jednotlivým parcelám, které lidé vznesli při projednávání zadání. Koncept čeká po dokončení další kolo projednávání, včetně účasti veřejnosti,“ popsal další postup Kacetl.