Není stavba jako stavba. Když staví nebo opravuje město, jdou někdy jinak nutná vyjádření a stanoviska stranou. Nebo nejsou potřeba vůbec.

Posledním příkladem může být vybudování závorového systému na náměstí Svobody. Tedy v ochranném pásmu městské památkové rezervace, navíc přímo před historicky cennou Pražskou bránou, ze které muselo před časem zmizet i jméno jedné z místních pohřebních služeb. Kazilo totiž estetický dojem turistům při příjezdu do města. Závory prošly zřejmě schvalovacím procesem jako „dopravní značení“, přestože jím vůbec nejsou.

Ke stavbě dvou barevných závor nebyl podle mluvčí města potřeba souhlas Národního památkového úřadu ani městského odboru památkové péče. A to přesto, že o něj úředníci nejprve žádali. Památkáři se přitom běžně vyjadřují i třeba k výměně oken či změně barvy fasády. „Informace, které máte k dispozici, nejsou přesné. Závorový systémem neprošel schvalováním jako dopravní značení. Z pohledu stavebního úřadu není závorový systém stavbou. Závorový systém je součástí komunikace, která bude činit pevnou mechanickou překážku. K instalaci závorového systému na náměstí Svobody tak není potřeba žádného rozhodnutí nebo souhlasu obecného stavebního úřadu. Proto byla žádost majetkového odboru o vyjádření památkové péče stažena,“ vysvětlila mluvčí města Denisa Šipošová.

Podle vedoucího oddělení památkové péče znojemského městského úřadu Tomáše Bílka ale závory prošly schvalováním bez jeho dobrozdání právě díky tomu, že mělo jít o dopravní značení. „Náš odbor se k tomu vůbec nevyjadřoval, protože šlo o dopravní značení. O tom, že jde o dopravní značení, rozhodne odbor dopravy a my to už neprojednáváme. Technická zařízení, jako třeba antény, vysílače a podobně projednáváme, dopravní značení včetně třeba semaforů ne,“ řekl Bílek.

Podle znojemské policejní mluvčí ani odborníků na dopravu však závora dopravním značením není. „Závora není uvedena ve vyhlášce, a proto se o dopravní značení nejedná,“ konstatoval Robert Kotál z Dopravní akademie.

Obdobné závory, které na svém pozemku instaloval supermarket na Jarošově ulici, však musely projít běžnou schvalovací procedurou. A to právě jako stavba. „Závory na parkovišti obchodního domu Kaufland byly řádně povoleny, a to jako stavba doplňková ke stavbě hlavní. Po právní moci tohoto rozhodnutí byla zahájena instalace závor na parkovišti,“ uvedl architekt Radek Kaman, jehož kancelář vyřizovala pro firmu nutná povolení.

Podle vedení města jde ale o zcela jinou věc. „Parkoviště na náměstí Svobody a u Kauflandu nelze srovnávat. U Kauflandu jde o soukromý pozemek, účelovou komunikaci, kde je zcela jiný režim než u místní komunikace na náměstí Svobody,“ tvrdí mluvčí.

Navíc v souvislosti s umístěním vjezdových a výjezdových bran na ulici Jarošova byla provedena stavební úprava stávajících ostrůvků a přeložka sloupu veřejného osvětlení. „Již z tohoto důvodu tato akce podléhala povolení stavebního úřadu,“ argumentovala Šipošová.

Památkáři se sice k vyjádření ohledně závor na náměstí Svobody chystali, nakonec ale ani pro ně jakoby záležitost neexistovala. „Znojemský městský úřad ve věci závorového systému podal nejprve oznámení o podání a žádost o vyjádření, o několik dnů později ale bylo vyhotoveno sdělení o zastavení řízení. Pro nás je tedy věc odložena,“ sdělil náměstek brněnského Národního památkového ústavu Zdeněk Vácha.