V Lančově postupně odešli tři zastupitelé. „Jeden člověk z naší kandidátky odstoupil několik měsíců po volbách, když pak složili mandáty dva další členové zastupitelstva, klesl počet zastupitelů pod zákonnou hranici a musí následovat volby," sdělil míststarosta Lančova Ivan Pospíšil s tím, že důvodům, proč se zastupitelstvo rozpadlo sám úplně nerozumí.

Jak dodal, chod obce nynější provizorium příliš nekomplikuje. „Opravili jsme chodníky, protože to jsme měli ve schváleném rozpočtu, organizujeme všechny naplánované akce. Uskutečnilo se setkání s důchodci, bude advent i Mikuláš," dodal lančovský místostarosta.

Bez problému funguje obec i podle starosty Lechovic Josefa Juráčka. „Zastupitelstvo pokračuje bez problémů dál. Odstoupili tři členové, v důsledku toho nastalo určité právní vakuum, které nakonec vyřešilo ministerstvo tím, že vyhlásilo nové volby. Konkrétní důvod neuvedlo," informoval starosta Juráček. Blíže se k důvodům pro rozpad zastupitelstva vyjadřovat nechtěl. „Nebudu to nijak komentovat, zůstanu nestranný. Zbytek zastupitelstva pracuje dobře a to je důležité," dodal jen Juráček.

Na podání kandidátek mají strany, sdružení a samostatní nezávislí kandidáti čas do konce listopadu. „Podle naší zkušenosti zástupci kandidujících stran a hnutí listiny podávají obvykle v posledním týdnu před příslušným termínem," řekl šéf správního odboru znojemské radnice Radek Svoboda.

Připomněl, že nejde o první případ v nynějším volebním období. „Statistiku si nevedeme, ale zdá se, že rezignace členů zastupitelstva a náhradníků, kvůli kterým klesne počet zastupitelů pod zákonné minimum a musí následovat nové volby je spíše fenoménem posledních let," dodal Svoboda.

Politolog Jaromír Příkazský vidí pro předčasné konce vesnických zastupitelstev dva důvody. „Jedním je obecně malý zájem lidí se zapojit do práce v obci, někdy je těžké i jen sestavit alespoň jednu kandidátku, aby naplnila zastupitelstvo, nemluvě o náhradnících. V některých obcích se také mohou objevit spory, kvůli kterým se většinou na dva tábory rozdělí vesnice i zastupitelstvo. Viděli jsme to například v Tavíkovicích," připomněl politolog.

V nynějším volebním období museli svá nová obecní zastupitelstva z různých důvodů zvolit během loňského roku lidé v Kravsku, Podhradí nad Dyjí, Tavíkovicích a Tvořihrázi.