Dopisování projektu pro žádost o evropské dotace a shánění peněz se nyní věnují znojemští vodní skauti. Aby mohli nachystat projekt v co nejlepší podobě, snaží se získat ještě zhruba půl milionu korun. Čím víc peněz budou mít, tím větší sumu mohou získat z evropských fondů. Pokud projekt uspěje, změní se téměř sto let stará vodárna v loděnici a klub.

„Teď dáváme dohromady položkový rozpočet stavebních úprav, které tvoří největší část nákladů. Celý projekt musíme dokončit a odevzdat do poloviny října,“ uvedl předseda vodáckého oddílu David Gros.

Rozpočet stavební obnovy a nového vybavení střediska pro vodáky a další mládež přesahuje čtrnáct milionů korun. „K projektu musíme doložit i to, jakou sumou se na něm budeme podílet. Zatím máme k dispozici z příspěvku města a darů několika sponzorů z řad oddílu něco víc než milion korun, “ dodal Gros.

Vodáci se nyní snaží získat další dárce a sponzory. „Pokud se nám podaří získat dalších dvě stě tisíc až půl milionu, můžeme žádat o větší příspěvek z fondů a zajistit pak lepší vybavení. Jedním z našich cílů totiž je, zřídit ve vodárně klub, kde by se mohla scházet neorganizovaná mládež,“ vysvětlil Gros.

Vlastníkem vodárny je město, které ji koupilo od Povodí Moravy poté, co správci řeky přesunuli své sídlo do jiné části města. „Projekt zpracovávají vodáci sami, město jim ovšem poskytlo nutnou součinnost a bude rovněž partnerem projektu, pokud získá podporu evropských fondů,“ řekl místostarosta Znojma Jan Blažíček.

Zda se svým plánem vodní skauti uspějí, se dozví nejspíše počátkem příštího roku. „O vodárnu jsme usilovali několik let. Samotná příprava projektu zabrala tři čtvrtě roku. Myslím, že máme dobrou šanci uspět. Jsme ale připraveni i na jiné varianty,“ hodnotil střídmě šance Gross.

Kdyby projekt propadl sítem, mohou vodáci zkusit žádost opakovat, nebo žádat o podporu stát či kraj. „V každém případě je výhodné začít projektem na evropské peníze. Zpracování je sice nejnáročnější, ale úspěch dává šanci na získání největšího příspěvku,“ dodal.

Pokud vše vyjde ideálně, nabídne nové vodácké středisko své služby za půldruhého roku. „Zázemí oddílu bude tvořit jen část areálu. Rozhodně chceme nabídnou prostory a program jak školám, tak neorganizované mládeži a dalším zájemcům,“ přiblížil plány Gros.

Pro mladé chtějí tvůrci projektu zřídit třeba herní klub. „Zejména přes zimu dnes nemá mládež příliš možností, kde se sejít. Jen někde po restauracích. Chceme nabídnout místo, kde by se mladí mohli věnovat dnes velmi oblíbeným deskovým hrám, ale také si zahrát vše od šachů, přes stolní fotbal, až po pingpong,“ doplnil Gros.