Na jaře čekají na žáky maturitního oboru elektrotechnika nejen další rozšířené exkurze, ale zejména pak možnost takzvané jaderné maturity. „Ta přináší žákům do budoucna možnost získat skvělé zaměstnání v energetice, zajištění studia na vysoké škole anebo alespoň možnost navštívit prostory elektrárny a seznámit se s nejmodernější jadernou technologií,“ naznačil Vojtěch.

Směrem ke dni otevřených dveří, účasti na veletrzích v Brně a zejména pak k závěrečným zkouškám a maturitám na jaře příštího má Uhlárka rozjednanou další spolupráci s několika dalšími partnery, kteří mají škole pomoct zatraktivnit a zviditelnit nabízené obory. Těch bude pro příští školní rok škola nabízet celkem deset. „Nabídneme čtyřleté maturitní studium elektrotechniky, která je v současnosti velmi žádanou a trendovou záležitostí. Jen málokdo tuší, že takový obor zde máme, respektive že jsme jediní, kdo jej na Znojemsku nabízí. Samozřejmě v nabídce máme dalších devět učebních oborů, pokud se chce někdo věnovat řemeslu, které je v současnosti velmi poptávané i dobře placené,“ doplnil zástupce ředitele Jaromír Příkazský.