Roky chátrající skvost totalitní architektury stojící v rohu znojemského Masarykova náměstí známý jako Tip klub si bude muset na své další využití ještě počkat. Zájem o něj projevila sice znojemská radnice, nyní se však o své nároky přihlásila i Náboženská matice. Město musí vyčkat na dořešení církevních restitucí.

Budova je nyní v rukou státu a nakládá s ní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Na konci loňského roku došlo sice k vypořádání závazků se společností, která objekt vlastnila. O budovu navíc několik let usilovalo město a zdálo se tak, že již nic nebrání  bezúplatnému převodu. „Nyní je ale v běhu soudní jednání ohledně navrácení církevního majetku Náboženské matici. Prioritně sice jde o vedle stojící Kapucínský klášter,  ale původní parcela číslo 473 je zastavěná budovou Tip klubu a byla do letošního března předmětem soudního sporu o určení vlastnictví," vysvětlila ředitelka brněnského pracoviště ÚZSVM Lenka Taie Kolaříková.

Jedná se o původní majetek církve a Náboženská matice nesouhlasila s převodem těchto nemovitostí. „Nemůžeme vyloučit, že by pak usilovali o vyslovení neplatnosti převodu soudní cestou. Musíme tedy vyčkat na zákon o církevních restitucích a stanovisko Náboženské matice, zda bude trvat na vydání této nemovitosti. O celé situaci jsme zástupce města informovali," podotkla Kolaříková.

Radnice doufala, že by se dům mohl stát zábavním a sportovním centrem. „Žádost o nějaké prostory má u nás například úspěšný sportovní oddíl Taekwon-do, který nemá vlastní tělocvičnu, zájem mají i různé taneční soubory. Nad stávajícím tanečním parketem je patro, kde by mohly být například klubovny. V první řadě bychom museli zajistit provozně-technické zázemí. Pokud vím, v budově jsou problémy s topením, chybí tam sociální zázemí. Rozhodně však město o budovu stojí," nastínil již dříve místostarosta Jan Grois.

Nynější průtahy a komplikace však město nijak nekomentuje. „Budova je stále státu. Město žádalo o bezúplatný převod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, na tuto žádost jsme však neobdrželi odpověď a žádná další jednání se v tuto chvíli nevedou," informovala mluvčí města Znojma Zuzana Pastrňáková.

Podle znojemského památkáře Jana Kozdase je samotný dům skvrnou na kráse Masarykova náměstí. „Když jej srovnáme s obchodním domem, je Dyje kvalitní architekturou, i když působí značně rušivě. Nevzhlednou budovu v rohu náměstí ale zřejmě nikdo nezbourá vzhledem k velkým nákladům na demolici," podotkl Kozdas.

Tip klub je podle památkáře naopak nekvalitním architektonickým dílem. „Faktem je, že Znojmo by po ztrátě společenského centra v centru města, jakým byl bývalý Německý dům, později Domeček, nějaký společenský sál potřebovalo. A právě tady se naskýtá možnost takového využití," naznačil Kozdas.

Památkář se pozastavil také nad tím, že by měl podle Náboženské matice Tip klub stát na církevní půdě. „Budova stojí na zbořených měšťanských domech. Navíc mezi Tip klubem a klášterem je soukromý dům," poznamenal Kozdas.