„Podílejí se na výběrovém šetření Životní podmínky 2020. Prokáží se průkazem tazatele a dokladem zaměstnance statistického úřadu nebo průkazem totožnosti,“ informovali v oznámení zástupci statistického úřadu. Do šetření bude v celé republice zapojených přes jedenáct tisíc domácností, z toho víc než polovina se účastnila minulého výzkumu. Úřad slibuje zajištění anonymity zjištěných údajů.