Lidé si nevyzvednou ani dokumenty prostřednictvím CzechPOINTu. Své záležitosti si mohou vyřídit již v pátek 8. listopadu od osmi do dvanácti hodin a dále následující týden v obvyklé úřední hodiny.