Studenti a jejich pedagogové si připomínají toto kulaté výročí v průvodu, který symbolizuje uplynulé roky tohoto ústavu od založení až po současnost. Je pátek deset hodin dopoledne a více jak pětisethlavý průvod se vydává na cestu od budovy gymnázia parkem na náměstí Republiky a pak míří do centra města. Jako první kráčí student s transparentem Rok 1919 - založení školy. Za ním jdou dívky v oblečení evokujícím první republiku.

Za transparentem 1939 - 1945 nikdo nekáčí, protože se během 2. světové války na škole nevyučovalo. Pak následuje další období: 50. léta - poválečná euforie, 60. léta - doba prosperity, 1968 - 70. léta - květinové děti, lásku ne válku. A opět dobové oblečení hippie, v kterém by si však jen málokdo v té době troufnul přijít do školy. Za transparentem 80. léta - čas spartakiád tančí dívky se stuhami.

A přichází další a další léta. Jako poslední jde v průvodu student s transparentem 2019 slavíme 100 let gymplu. Před radnicí průvod zastavuje. Místostarosta Jan Blaha přebírá z rukou studentů pamětní list oslavující výročí, pak předává do rukou ředitele gymnázia Jiřího Peroutky testament s městskou pečetí. Následně průvod pokračuje zpět ke škole.

V sobotu je budova Gymnázia Dr. Karla Polesného již od poledních hodin až do podvečera přístupná návštěvníkům.Je mezi nimi mnoho absolventů této školy. Zájemci mohou navštívit třídy, kde se jim před mnoha roky dostalo středoškolského vzdělání. Velké pozornosti se těší učebna, v níž jsou vystaveny kroniky školy i jednotlivých tříd, na panelech mají čestné místo dobové fotografie, kde si bývalí studenti hledajísvé kamarády i pedagogy.

V jedné učebně jsou k vidění také maturitní stuhy - u těch svých se návštěvníci nechávají rádi zvěčnit. Samozřejmostí je také prohlídka odborných učeben a lidé žasnou, jaými zněmai třídy prošly. „O něčem takovém jsme si tehdy mohli nechat jen zdát," konstatuje jedna starší dáma, patrně absolventka gymnázia. Kdo jel unavený, může navštívit provizorní kavárnu a občerstvit se. Od jedné hodiny odpolední oslavy v tělocvičně školy slavnostně začínají.

„Uplynulo sto let od založení českého gymnázia ve Znojmě. Je nutné zdůraznit, že se tehdy jednalo o událost, která měla nesmírný význam na kulturní a vzdělávací úroveň dalších generací českého obyvatelstva ve Znojmě. Od prvního dne své existence plnilo gymnázium pod vedením prvního ředitele doktora Karla Polesného své nejsvětější poslání - vzdělávat a morálně utvářet mladou generaci.

Gymnázium vychovalo řadu absolventů, kteří se uplatňují na odpovědných místech, prakticky ve všech oborech lidského konání. Chceme přispět svým úsilím, my všichni, kteří se podílíme na výchově a vzdělávání studentů v současnosti," vysvětluje ředitel školy Jiří Peroutka. Dále připomíná formy studia na této škole, které letos navštěvuje 616 žáků, o jejichž výchovu a vzdělání se stará celkem 62 pedagogů. Hlavním cílem je, aby studenti školy byli dokonale připraveni pro studium na vysoké škole.

K přítomným promlouvá také nejznámější znojemská disidentka Jiřina Čechová, která byla jak absolventkou gymnázia - tehdy jedenáctiletky, tak i vyučující. Za svoje postoje musela v době nastupující normalizace školu opustit a učit mohla opět až po sametové revoluci. „Na školu jsem nastoupila v roce 1952. Již krátce po komunistickém převratu v roce 1948 bylo zatčeno devět studentů, z nichž tři dostali nepodmíněné tresty. Za protistátní činnost, za roznášení letáků. V době mého studia byla dána pravidla, co se učit smí a co nikoliv. Lhalo se tehdy všude. Neměli jsme přírodopis, ale darwinismus. Byli jsme o hodně ošizeni," vzpomíná na svá studentská léta Čechová.

Následuje kulturní program, kdy vystoupil pěvecký soubor gymnázia posílený o absolventy, dále hudební a taneční představení. Oslavy ukončil Galavečer ke 100. výročí v Městském divadle ve Znojmě.

JIŔÍ EISENBRUK