„Ve výstavním sále v 1. patře představíme výsledky archeologických výzkumů z let 2014 až 2018, od toho největšího prováděného na katastru obce Dyje přes zajímavé výzkumy na světoznámé vinici Šobes až po drobné akce v okolí znojemské přehrady,“ sdělila za muzeum Renata Hurníková. „Vedle běžných nálezů, jako jsou různé celé nádoby či jejich části, budete moci zhlédnout i několik nálezů, které bychom mohli označit jako unikátní. Jedná se o část odlévací pánvičky užívané k tavbě mědi v počátcích pozdní doby kamenné či dvojici vlasových ozdob ze starší doby bronzové, na jejichž výrobu byla užita výrobní technologie zaznamenaná v moravském prostoru poprvé,“ nastínil kurátor výstavy David Rožnovský.

Výstava představí výsledky archeologických výzkumů, které provedli archeologové a odborní pracovníci Jihomoravského muzea ve Znojmě. "V období těchto pěti let uskutečnilo pracoviště archeologie dvaapadesát odborných dohledů na různých stavbách, z toho bylo pětadvacet akcí pozitivníc. To znamená, že na těchto akcích bylo nutné provést vlastní výkopové a dokumentační práce, během kterých byla získána celá řada zajímavých nálezů. S některými z nich se mohou návštěvníci seznámit na této zajímavé výstavě," dodala Hurníková.

Výstavu lze navštívit v minoritském klášteře až do 10. listopadu 2019.