Novým starostou jednoty Orel Znojmo se stal Ludvík Mihola a místostarostkou Eva Zámečníková. Všichni členové poděkovali dosavadnímu a dlouhodobému starostovi Josefu Kelblerovi a sekretářce Marii Ševčíkové za jejich obětavou práci, kterou pro jednotu Orel doposud odváděli. „Činností spolku Orel je sport pro všechny generace a práce s mládeží, podpora hodnotových postojů spolku, kulturní a volnočasové aktivity a rozvoj křesťanských a vlasteneckých hodnot. Spolek Orel Znojmo má více jak čtyřicet členů a ve Znojmě byla jeho činnost obnovena v roce 1992," sdělil nový předseda Ludvík Mihola.