„Rodiče mohou přivést děti k zápisu v sobotu sedmého února mezi osmou a jedenáctou hodinou dopoledne," vysvětlila mluvčí města Znojma Zuzana Pastrňáková.

Seznam škol
- ZŠ JUDr. J. Mareše a MŠ Znojmo, Klášterní – zápis v hlavní budově i na odloučeném pracovišti v Konicích
- ZŠ Mládeže 3, Znojmo - zápis v budově Vrchlického
- ZŠ Pražská 98, Znojmo - zápis v hlavní budově i na odloučeném pracovišti Slovenská
- ZŠ P. Diviše a MŠ Znojmo - zápis v hlavní budově i v Mramoticích
- ZŠ nám. Republiky, Znojmo
- ZŠ Václavské náměstí, Znojmo - zápis v hlavní budově i na odloučeném pracovišti Jubilejní park 23

Zdroj: www.znojmocity.cz

Jak doplnila, přednostně přijme ředitel školy dítě, které je ve spádovém obvodu školy. Která ulice Znojma patří ke které konkrétní škole, se rodiče dozví ve vyhlášce zveřejněné ne webových stránkách města v sekci patřící odboru školství, kultury a památkové péče. „K zápisu se musí dostavit děti i když rodiče budou žádat o odklad a také děti, které dostaly loni odklad," uvedlo vedení školy na webu ZŠ JUDr. Mareše.

Do prvních tříd ale nastoupí méně dětí než přijde k zápisům. Možnost odkladu nástupu školní docházky totiž rodiče využívají stále častěji. Rodiče musí doložit rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Víc informací získají zájemci na webových stránkách příslušné školy nebo přímo u ředitelů základních škol. K zápisů vyrazí několik stovek dětí. Nejvíce jich obvykle zamíří na Základní školu JUDr. Mareše nebo na náměstí Republiky.

Cílem zápisu je bližší poznání dítěte a zvážení, zda vývojová úroveň dítěte stačí pro vstup do školy. „Pedagogové posuzují například rozumovou, grafomotorickou a sociální zralost včetně úrovně komunikace," uvedla Marie Tomanová na stránkách www.jdemedoskoly.cz.

Zápisy pořádají města v regionu od poloviny ledna až do poloviny února.